Pyramid är ett otroligt lättarbetat och flexibelt affärssystem
Håkan Nilsson , Affärscontroller

Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset Carlanderska stiftelsen har de flesta specialiteter representerade och förutom öppenvårdsmottagningar har de vård- och operationsavdelningar samt medicinsk service i form av klin-kem lab. och röntgen. Idag är man 150 anställda och omsätter 200 mkr.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset

Pyramid är ett otroligt lättarbetat och flexibelt affärssystem

- Håkan Nilsson , Affärscontroller

Carlanderska Sjukhuset har använt Pyramid som affärssystem sedan tidigt 90-tal. De bedriver tillsammans med samarbetspartners hälso- och sjukvård i såväl offentlig som privat regi. "En stor fördel med Pyramid är att man via studios kan plocka fram tabeller, diagram etc. direkt i affärssystemet istället för att exportera till olika kalkylprogram. Det är något vi ständigt använder oss av."

Företagsfakta

Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset Carlanderska stiftelsen har de flesta specialiteter representerade och förutom öppenvårdsmottagningar har de vård- och operationsavdelningar samt medicinsk service i form av klin-kem lab. och röntgen. Idag är man 150 anställda och omsätter 200 mkr.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch