Pyramid är flexibelt och det går enkelt att ändra eller nyttja fler funktioner när verksamheten och processerna förändras
Ermin Huremović , IT-chef

Speed Group AB startades 2004 och är sedan tidigare etablerade i Borås och Göteborg. Från och med september 2012 finns Speed även i Halland med kontor i Varberg. Speed har idag ca 900 anställda. Bolagen Speed Competence och Speed Professionals är båda auktoriserade bemanningsföretag. Speed up your business – kompletta lösningar inom bemanning, rekrytering, produktion, utbildning, omställning, logistik och lagerhållning.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Speed Group AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Speed Group AB

Pyramid är flexibelt och det går enkelt att ändra eller nyttja fler funktioner när verksamheten och processerna förändras

- Ermin Huremović , IT-chef

Speed startades år 2004 och strax efter införde de affärssystemet Pyramid i sin verksamhet. De ville ha ett affärssystem att växa i och som täcker deras behov i expansion. Speed består nu av sju bolag med olika verksamheter som Pyramid stödjer. De erbjuder kompletta lösningar inom bemanning, rekrytering, produktion, utbildning, logistik och lagerhållning. Costas berättar att han tycker Pyramid är användarvänligt och att det finns en bredd i dess funktionalitet.

Företagsfakta

Speed Group AB startades 2004 och är sedan tidigare etablerade i Borås och Göteborg. Från och med september 2012 finns Speed även i Halland med kontor i Varberg. Speed har idag ca 900 anställda. Bolagen Speed Competence och Speed Professionals är båda auktoriserade bemanningsföretag. Speed up your business – kompletta lösningar inom bemanning, rekrytering, produktion, utbildning, omställning, logistik och lagerhållning.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Speed Group AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch