Med Pyramid har rutinerna kring projekthanteringen förenklats
Åsa Axelsson Thorp , Delägare

Puts & Tegel i Örebro AB började i liten skala med en anställd och har därefter successivt växt till idag ca 110 stycken yrkesarbetare. 2001 gjordes ett generationsskifte och företaget ombildades. Entreprenadverksamheten består av puts och murning av ny och ombyggnation. Oms 152 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Puts & Tegel i Örebro AB. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Puts & Tegel i Örebro AB

Med Pyramid har rutinerna kring projekthanteringen förenklats

- Åsa Axelsson Thorp , Delägare

De administrativa rutinerna var alltför betungande p.g.a. att många arbetsuppgifter hanterades manuellt vid sidan av affärssystemet. Såsom beräkning av pågående arbete, lönehantering med ackord per entreprenad, pärmsystem för projekthantering m.m. Med Pyramid har rutinerna kring projekthanteringen förenklats. All affärsdata och dokumentation lagras i systemet. CITK Konsult AB har skapat modeller kopplade till Pyramid och Kontek som har förenklat hanteringen av pågående arbete och lönehantering med ackordsberäkning. Med Pyramids flexibilitet och möjlighet att integrera med andra system har CITK skapat en helhetslösning som minimerat de manuella rutinerna. Våra kunder är byggmästare, fastighetsägare och privatpersoner. Vi har vårt verksamhetsområde i mellansverige och Norge. Puts & Tegel i Örebro AB är moderbolaget därutöver driver vi Puts & Tegel i Norge AS för våra Norska objekt samt Puts & Tegel Hans Axelsson AB som är vårt fastighetsbolag och ställningsbolag Mofallet ställning AB.

Företagsfakta

Puts & Tegel i Örebro AB började i liten skala med en anställd och har därefter successivt växt till idag ca 110 stycken yrkesarbetare. 2001 gjordes ett generationsskifte och företaget ombildades. Entreprenadverksamheten består av puts och murning av ny och ombyggnation. Oms 152 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Puts & Tegel i Örebro AB.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster