Vi började arbeta med Pyramid januari 2013
Anna Liljegren , Enhetsledare Ekonomiavdelningen

Nässjö Affärsverk AB är ett energi- och miljöföretag i Nässjö kommun. Bolaget bedriver verksamhet inom fjärrvärme, elnät, kraftproduktion, vatten- och avlopp samt renhållning. Dessutom underhåller och nyanlägger bolaget gator och parker för Nässjö kommuns räkning. Bolaget har ca 110 medarbetare och omsätter ca 300 Mkr. Verksamheten bedrivs i två juridiska personer, Nässjö Affärsverk AB samt dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Entreprenad företag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Nässjö Affärsverk AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Nässjö Affärsverk AB

Vi började arbeta med Pyramid januari 2013

- Anna Liljegren , Enhetsledare Ekonomiavdelningen

Det kommunala bolaget Nässjö Affärsverk AB (helägt av Nässjö Kommun) påbörjade upphandlingen av ett nytt affärssystem under första halvåret 2012. Upphandlingen gjordes enligt regelverket i LOU (Lagen om offentlig upphandling) och metoden var s.k. Konkurrenspräglad dialog. I slutet av augusti gick tilldelningsbeslutet till KR System AB och Pyramid affärssystem eftersom detta system befanns vara det mest kostnadseffektiva och innehöll allt väsentligt det som efterfrågades i kravspecifikationen. Specifikationen omfattade bl.a. höga krav på internredovisning, projektredovisning, inventarieredovisning och mobila lösningar. Installation/utbildning genomfördes fr o m oktober t o m december 2012 och den första januari 2013 togs systemet i skarp drift. Jan Öhlin och Anna Liljegren säger att KR System har utfört sitt uppdrag på ett professionellt sätt, som bl a resulterat i effektivare och enklare arbetsflöden. Att vi valde ”rätt” system är vi nu efter ett drygt års användande helt på det klara med, mycket tack vare mycket kompetenta och målinriktade konsulter från vår leverantör, KR System.

Företagsfakta

Nässjö Affärsverk AB är ett energi- och miljöföretag i Nässjö kommun. Bolaget bedriver verksamhet inom fjärrvärme, elnät, kraftproduktion, vatten- och avlopp samt renhållning. Dessutom underhåller och nyanlägger bolaget gator och parker för Nässjö kommuns räkning. Bolaget har ca 110 medarbetare och omsätter ca 300 Mkr. Verksamheten bedrivs i två juridiska personer, Nässjö Affärsverk AB samt dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Nässjö Affärsverk AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid