Pyramid är genom sina centraler och studior väldigt lättarbetat, det man söker det finner man!
Christer Nilsson , VD

Åtvidabergs Infrastruktur AB har sitt ursprung i Åtvidabergs Kommun och blev självständigt bolag 2007. Företaget är ett privatägt aktiebolag som sköter kommunens VA-nät, parker, gatuunderhåll samt vinterväghållning. Företaget disponerar ca 45 fordon och maskiner. Oms. ca 17 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

One Datapartner Nordic AB är pyramidåterförsäljare åt Åtvidabergs Infrastruktur AB. Besök One Datapartner Nordic AB på oneitp.se.

One Datapartner Nordic AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
One Datapartner Nordic AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Åtvidabergs Infrastruktur AB

Pyramid är genom sina centraler och studior väldigt lättarbetat, det man söker det finner man!

- Christer Nilsson , VD

Åtvidabergs Infrastruktur AB startade med Pyramid i maj 2007. Datapartner är vår helhetsleverantör och sköter vår IT-miljö med servrar datorer osv. Pyramid installerades av Datapartner som även skötte utbildningen på plats hos oss. Den löpande supporten av både hårdvara och Pyramid sköts av Datapartner. Allt eftersom tiden går och ju mer vi använder systemet ju enklare och snabbare går det. Att det blev just Pyramid berodde framför allt på att den har en otroligt bra projektmodul. Projekten är en mycket central del i hela vår verksamhet. Det mesta vi gör har vi i förväg lämnat anbud på, så uppföljningen av projekten är väldigt viktig. Vi fick också goda rekommen- dationer av andra Pyramidanvändare vi känner. Med små personella resurser inom administrationen går det inte att klara sig utan ett så bra affärssystem som Pyramid Business Studio! Pyramid är lättanvänt, snabbt att arbeta i och fungerar mycket bra! Den snabbare administrationen från förfrågan till färdigt uppdrag gör oss mycket effektiva! En stor del av uppdragen görs åt Åtvidabergs kommun, men liknande entreprenader sköts också åt privata företag däribland en del fastighetsbolag. Företaget har även samarbete med företag på orten som möjliggör större engagemang och uppdrag såsom grundbyggnation, vägbyggnation, fjärrvärmeanslutning och infiltrationsanläggningar.

Företagsfakta

Åtvidabergs Infrastruktur AB har sitt ursprung i Åtvidabergs Kommun och blev självständigt bolag 2007. Företaget är ett privatägt aktiebolag som sköter kommunens VA-nät, parker, gatuunderhåll samt vinterväghållning. Företaget disponerar ca 45 fordon och maskiner. Oms. ca 17 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

One Datapartner Nordic AB är pyramidåterförsäljare åt Åtvidabergs Infrastruktur AB.
Besök One Datapartner Nordic AB på oneitp.se.

One Datapartner Nordic AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
One Datapartner Nordic AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid