Vi värnar om din integritet

Vitec Unikum Datasystem AB är ett svenskt aktiebolag med säte och adress Traktorvägen 14, 226 60 Lund.

Vi värnar om din integritet och säkerhet. Vi följer GDPR och är måna om att vara transparenta om hur vi hämtar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Vår information är framtagen för de kategorier som vi behandlar personuppgifter om, nämligen för besökare och för våra Pyramidkunder samt Partners. Syftet med att dela upp informationen är att kunna anpassa den för dessa olika kategorier. Vid frågor, är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka ett meddelande till personuppgifter.unikum@vitecsoftware.com.

Information till dig som är Pyramidkund samt Pyramid Partner

Länk till Integritetspolicy (Inloggning krävs)

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är ett brett begrepp. I det räknas in allt som kan identifiera dig personligen, såsom namn, adress, personnummer, e-postadress, bilder, ljudupptagningar, osv och det gäller uppgifter som enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en person.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Vitec Unikum Datasystem AB
Traktorvägen 14, 226 60 Lund, Sverige
Organisationsnummer: 556223-4798
Växel: 046-280 20 00

Representant för personuppgiftsansvarig är Elisabeth Dagsberg.
E-post till representant för personuppgiftsansvarig: personuppgifter.unikum@vitecsoftware.com

Vilka personuppgifter samlas in via unikum.se?

Vi samlar endast avpersonifierad statistik om hur besökare använder webbplatsen unikum.se. Denna information används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Ansökan av tjänst via Jobba hos oss

När du söker lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar, kan vi be dig att fylla i formulär där du ger oss dina personuppgifter. Information om hur vi sparar/behandlar personuppgifter i samband med rekrytering kan du läsa om via menyvalet Jobba hos oss i sidfoten på unikum.se.

Cookies

När du som är Pyramid Partner loggar in på partner.unikum.se används cookies. Läs om det i vår Cookiespolicy (Inloggning krävs).

Vilka är dina rättigheter?

För dig som söker en tjänst hos oss hänvisar vi till informationen på webbsidan Jobba hos oss.

För dig som är Pyramidkund samt Pyramid Partner hänvisar vi till informationen i vår Integritetspolicy.

Var vänder du dig med dina klagomål?

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För mer information se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida imy.se

Denna sida uppdaterades den 1 juni 2023.