Pyramid hjälper hustillverkare!
Anders Petersson , Ekonomichef

Willa Nordic AB Willa Nordic har utvecklat en byggprocess som utgår från kundens egna krav på form och funktion. Där resultatet alltid blir vad du bestämt i samråd med Willa Nordics arkitekter.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

INVID Jönköping AB är Pyramidåterförsäljare åt Willa Nordic AB. Besök INVID Jönköping AB på invid.se.

Willa Nordic AB

Ekonomichef Anders Petersson berättar att systemet före Pyramid var Micro Moore. Detta system ansåg man inte vara tillräckligt när Willa Nordic expanderade. Anders Petersson berättar vidare att varje hus som byggs är unikt i sig så det krävs ett bra systemstöd för att hantera denna process.

Willa Nordic ansåg att Pyramid uppfyllde de krav som ställdes på ett affärssystem, så man tittade inte på några fler system. Målet var att få ett affärssystem som stödjer deras projekthantering kring framtagandet av ett hus från ritning till färdig konstruktion. Det skulle också vara utbyggbart, enkelt och användarvänligt. Enligt Anders Petersson har Pyramid uppfyllt deras önskemål och samarbetet med Invid fungerar bra.

Företagsfakta

Willa Nordic AB Willa Nordic har utvecklat en byggprocess som utgår från kundens egna krav på form och funktion. Där resultatet alltid blir vad du bestämt i samråd med Willa Nordics arkitekter.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

INVID Jönköping AB är Pyramidåterförsäljare åt Willa Nordic AB.
Besök INVID Jönköping AB på invid.se.

Referenser i samma bransch