Snabb servicerapportering med Pyramids handdatorlösning
Lena Rosenlind , Ekonomiansvarig

Ventilationsförbättringar i Malmö AB (VFB) värnar speciellt om inomhusmiljön och är specialister på ventilation, värmepumpar och komfortkyla. Ventilationsförbättringar i Malmö AB (VFB) bildades 1979 som ett serviceföretag för ventilationsanläggningar och vi är idag 29 anställda, varav 3 delägare. Vår miljö är otroligt viktig. Varje år kostar miljöarbetet med rening av luft och vatten många miljarder kronor. I Sverige finns världens renaste utomhusmiljöer, dels av naturliga skäl beroende på vårt geografiska läge men också beroende på de miljöåtgärder som vidtagits. Vi vistas dock utomhus endast en liten del av dygnet, resterande tid tillbringar vi inomhus. Trots det avsätts betydligt mindre medel åt att förbättra inomhusmiljön än utomhusmiljön.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Ventilationsförbättringar i Malmö AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Ventilationsförbättringar i Malmö AB

Att Pyramid är ett system som är möjligt ha under lång tid och samtidigt växa med är något VFB med stor tydlighet visar.

VFB har varit Pyramid trogen sedan i slutet av 80-talet och använt systemets ekonomifunktioner. Tidigare användes ett externt system för mobil rapportering men VFB upplevde det med tiden omständigt att hålla två system uppdaterade. Genom att använda Pyramids standardfunktion mobil arbetsrapportering kunde VFB flytta över den mobila funktionen till Pyramid. Snabbare flöde från rapportering till fakturering.

I princip sekunden efter att teknikern ute på fältet rapporterat nerlagt tid, får ansvarig på kontoret upp arbetet, kan gå igenom och fakturera utan fördröjning. Bytet har för VFB att komplexiteten blev lägre, såväl enklare användargränssnitt jämfört med tidigare. Genom att Pyramid Mobil arbetsorder är webbaserad är inte VFB låsta till något specifikt system eller märke utan använda i princip vilken mobil telefon med browser som helst.

Företagsfakta

Ventilationsförbättringar i Malmö AB (VFB) värnar speciellt om inomhusmiljön och är specialister på ventilation, värmepumpar och komfortkyla. Ventilationsförbättringar i Malmö AB (VFB) bildades 1979 som ett serviceföretag för ventilationsanläggningar och vi är idag 29 anställda, varav 3 delägare. Vår miljö är otroligt viktig. Varje år kostar miljöarbetet med rening av luft och vatten många miljarder kronor. I Sverige finns världens renaste utomhusmiljöer, dels av naturliga skäl beroende på vårt geografiska läge men också beroende på de miljöåtgärder som vidtagits. Vi vistas dock utomhus endast en liten del av dygnet, resterande tid tillbringar vi inomhus. Trots det avsätts betydligt mindre medel åt att förbättra inomhusmiljön än utomhusmiljön.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Ventilationsförbättringar i Malmö AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.