Med Pyramid så har vi ett stabilt och kraftfullt system som växer med vår verksamhet
Annika Mortensen , Ekonomiansvarig

VEAB Ventilation Entreprenad AB är ett av de ledande företagen inom ventilationsbranschen. Verksamheten består i huvudsak av att utföra ventilationsentreprenader och service på fastighetstekniska installationer. Vi utför alla typer av installationer inom klimatbranschens områden för att få ett optimalt inomhusklimat.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt VEAB Ventilation Entreprenad. Besök Proclient System AB på proclient.se.

VEAB Ventilation Entreprenad

Situation och utmaning

Med mycket personal ute på olika projekt behövs ett system för att hålla koll på det löpande arbetet samt det stora inflödet av fakturor på ett så effektivt sätt som möjligt. Att kunna koppla ihop sig med andra branschspecifika system är också en nödvändighet i vår verksamhet.

Lösning

Tillsammans med Proclient har vi kunnat kopplat ihop vårt externa system för hantering av arbetsorder samt projekt med Pyramid så att vi på ett enkelt sätt kan sköta fakturering och redovisning i Pyramid. 

Vår personal ute på fältet sköter sin tidrapportering i ett externt branschspecifikt system som sedan importeras enkelt till projekten i Pyramid. Med hjälp av Proclients plusfunktioner har vi dessutom effektiviserat våra arbetsflöden i arbetet med vårt stora inflöde av leverantörsfakturor.

Effekt och resultat

Vi känner att vi kommer långt med Pyramids standardfunktioner. Kombinerar man dessutom detta med de kompletterande anpassningar vi investerat i för vår verksamhet, löser det en hel del av vardagsproblematiken. Vikten av att ha ett system som hela tiden växer med verksamheten har varit en stor fördel med Pyramid.

Företagsfakta

VEAB Ventilation Entreprenad AB är ett av de ledande företagen inom ventilationsbranschen. Verksamheten består i huvudsak av att utföra ventilationsentreprenader och service på fastighetstekniska installationer. Vi utför alla typer av installationer inom klimatbranschens områden för att få ett optimalt inomhusklimat.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt VEAB Ventilation Entreprenad.
Besök Proclient System AB på proclient.se.