Valutec använder Pyramid i samexistens mellan projekt och MPS och behovet av produktkonfiguratorn är central
Jörgen Marcusson , CFO

Valutec Group AB är Nordens och en av Europas ledande leverantörer av virkestorkar och omsätter ca 750 miljoner kronor per år. Sammantaget förfogar koncernen över marknadens bredaste produktprogram baserat på svenskt och finskt kunnande inom virkestorkning och med över 4 000 levererade virkestorkar är de ledande i Europa.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Valutec Group AB . Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.

Valutec Group AB

Viljan att öka användandet av trä är den yttersta anledningen till Valutecs existens. I snart 100 år har de kombinerat skandinavisk kompetens inom virkestorkning med insikter i kundernas utmaningar. Allt för att tänja på gränserna för vad som är möjligt, både vad gäller värdeskapande virkestorkar och intelligenta styrsystem. 

Sedan 2013 har Valutec arbetat med Pyramid för samtliga delar inom verksamheten med fokus på projekt, lager, inköp, CRM och ekonomihantering. Valutec använder Pyramid i samexistens mellan projekt och MPS då deras produkter är stora & komplexa samt levereras till fleras världsdelar. 

Valutec har sedan start fokuserat på att Pyramid ska hjälpa användaren och då deras virkestorkar består av tusentals artiklar och ska anpassas till varje sågverks behov var behovet av en produktkonfigurator central. På så vis kan slutprodukten byggas upp och sedan kan alla inköp genereras av systemet till den specifika slutprodukten. Eftermarknaden och en tydlig ide om hur ett CRM ska användas för att stötta organisationen hur och när de ska följa upp kundarbetet är också något som Valutec värdesätter med systemet.

Sherpas har dessutom hjälpt Valutec igång med Microsoft Power BI där all data kommer från Pyramid. Dessa plattformar skapar tillsammans förutsättningar för väldigt effektiv analys och uppföljning av verksamheten.

Företagsfakta

Valutec Group AB är Nordens och en av Europas ledande leverantörer av virkestorkar och omsätter ca 750 miljoner kronor per år. Sammantaget förfogar koncernen över marknadens bredaste produktprogram baserat på svenskt och finskt kunnande inom virkestorkning och med över 4 000 levererade virkestorkar är de ledande i Europa.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Valutec Group AB .
Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.

Referenser i samma bransch