Pyramid har givit oss möjligheter att förbättra produktionsflödet, kundservicen och skapar lättbegripliga underlag för oss beslutsfattare
Torbjörn Sund , VD

UniGraphics AB har huvudkontor och produktion i Borås, startades 1934 och har idag 30 anställda med en årsomsättning på ca 40 Mkr. Bolaget ägs av österrikiska COLOP som är ett av världens största företag i stämpelkomponentbranschen, med över 400 anställda och verksamhet i ca 130 länder.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Unigraphics AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Unigraphics AB

Vi valde Pyramid Business Studio från Proclient System AB, för att det bäst passar våra tillverknings, sälj- och beslutsprocesser. Vi har även integrerat systemet mot vårt befintliga e-handelssystem. Vi är mycket nöjda med vårt val av Pyramid och Proclient och den effektivisering vi fått avseende vår produktion och kundservice.

UniGraphics marknadsför sitt sortiment av grafiskt kundanpassade produkter för märkning och profilering. Produktområdena är stämplar, namnbrickor, skyltar, trycksaker, flaggor, expo- och profilartiklar samt industrimärkning och gravyr.

Företagsfakta

UniGraphics AB har huvudkontor och produktion i Borås, startades 1934 och har idag 30 anställda med en årsomsättning på ca 40 Mkr. Bolaget ägs av österrikiska COLOP som är ett av världens största företag i stämpelkomponentbranschen, med över 400 anställda och verksamhet i ca 130 länder.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Unigraphics AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch