Redovisningscentralen ger en bra överblick över detaljer.
Gun-Marie Offesson , Redovisningschef

Thagekoncernen har totalt ca 350 medarbetare och består av 5 bolag: Thage i Skåne AB, Plåtexpressen i Malmö AB, Stålsmeden Syd AB, Förvaltnings AB Floresta samt Förvaltnings AB Skräbeån. Thage i Skåne AB, även kort kallat Thage, rymmer byggentreprenad- och byggserviceverksamheten med specialistavdelningar inom allt från inredningssnickeri till betong och håltagning. Systerbolagen Plåtexpressen i Malmö och Stålsmeden Syd betjänar Thage och andra byggbolag i södra Sverige. Systerbolagen Floresta och Skräbeån äger och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag
  • Entreprenad företag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Thagekoncernen. Besök KR System AB på krsystem.se.

Thagekoncernen

Thagekoncernen började använda Pyramid Business Studio 1994, då var det version 2.50l. Företaget har utvecklats under åren och var osäkra på vilken väg de skulle välja – byta affärssystem med det arbete det innebär, eller behålla det gamla och uppgradera till Pyramid 4. ”När vi hörde om Pyramids redovisningscentral på ett av KR Systems frukostmöten kände vi att vi ville behålla systemet och uppgradera till Pyramid 4,” berättar Gun-Marie Offesson, Redovisningschef i Thagekoncernen.

Med nya medarbetare och en del självlärd personal valde Thagekoncernen att beställa utbildningar i Pyramid av KR System. ”Det är en utmaning att lära sig nya arbetssätt och funktioner. Vi tar ett steg i taget. Nu har vi t.ex. lärt oss att använda makro i studior. Makrot ersätter flera kriteriers sökvärden. Det underlättar sökningen för t.ex. innevarande vecka, månad osv. Vi har även utvecklat vår användning av tickers. Dessa kommer vi att använda mer, nu när vi vet vad vi kan ta fram. Exempelvis ville verksamhetsansvariga se enbart de senaste 14 månadernas fakturering och omsättning. Det lade vi som makro och skapade tickers som visar resultaten. Det är väldigt bra att tickers kan mejlas ut till medarbetare som inte arbetar i Pyramid dagligen. Då får de informationen på ett smidigt sätt.” Säger Gun-Marie.

Som en del i digitaliserings- och klimatarbetet, har Thagekoncernen sedan lång tid tillbaka hanterat e-fakturor. Kundreskontra registreras i Pyramid och fakturorna hanteras sedan via integrationen mot InExchange. ”Integrationen mot InExchange flyter på bra”, säger Gun-Marie. ”Leverantörsfakturor bearbetas i det externa programmet MediusFlow innan de importeras till Pyramid. Pyramid är flexibelt på det viset.”

”Vi har upptäckt många nya arbetssätt i Pyramid och fler saker som vi kan göra. Det förenklar arbetet. Faktureringen är en viktig del som effektiviserats för oss i Pyramid 4. Även avstämningar mellan projektsystemet och redovisningen är enklare, när vi kan ta ut data till Excel. En annan bra rutin som vi använder mycket är Transaktionsstudion,” berättar Gun-Marie.

”Ekonomiavdelningen vill få ut mer data för vidare bearbetning och med bland annat Pyramids Redovisningscentral kan vi få det. Redovisningscentralen ger en bra överblick över detaljer, där vi kan klicka oss djupare ner i data och transaktioner. Det underlättar när vi ska hämta ut data från olika nivåer till kalkylblad. Vi på ekonomiavdelningen gillar att ta ut siffror till excel.” säger Gun-Marie.

”Som ett fortsatt led i digitaliserings och klimatarbetet kommer manuella verifikat att bli digitala framöver. Vi flyttade över all data med en SIE4-fil från Pyramid till Capego och bokslutet 2020 gjordes digitalt för totalt 16 bolag i koncernen, varav 5 är mest aktiva”.

”Att uppgraderingen fungerade så bra och utfördes helt digitalt, är till stor del tack vare det nära samarbetet med KR System, som haft samma fina support från systemleverantören Unikum datasystem ab som vi haft från KR System. Framöver förfinar vi det vi har lärt oss under uppgraderingen. Vi är i ständig utveckling.” säger Gun-Marie.

unikum_KRsystem.jpg
Ett av Thages senaste projekt är tillbyggnaden av Unikum datasystems kontorslokal på Traktorvägen 14 i Lund - platsen där Pyramid görs.
unikum_200921 (1).jpg
Innanför dessa väggar kommer det bara att handla om Pyramid affärssystem.

Företagsfakta

Thagekoncernen har totalt ca 350 medarbetare och består av 5 bolag: Thage i Skåne AB, Plåtexpressen i Malmö AB, Stålsmeden Syd AB, Förvaltnings AB Floresta samt Förvaltnings AB Skräbeån. Thage i Skåne AB, även kort kallat Thage, rymmer byggentreprenad- och byggserviceverksamheten med specialistavdelningar inom allt från inredningssnickeri till betong och håltagning. Systerbolagen Plåtexpressen i Malmö och Stålsmeden Syd betjänar Thage och andra byggbolag i södra Sverige. Systerbolagen Floresta och Skräbeån äger och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Thagekoncernen.
Besök KR System AB på krsystem.se.