Tegelvik AB startade sin verksamhet redan 1947 och är ett av Sveriges äldsta present/reklam/profil företag med 14 anställda. Företaget är baserat i Stockholm men vänder sig till alltifrån enmansföretag till koncerner och statliga verk över hela Sverige. Oms 9 MSEK/år.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Tegelvik AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Tegelvik AB

Året var 1998 och millenniumskiftet närmade sig med stormsteg. Tegelvik satt fast i ett klumpigt stordatorsystem som blivit för tungt och komplext. Den första maj 1999 driftsattes Pyramid version 2. Tegelvik hade, efter idogt letande, äntligen hittat ett system som levde upp till deras behov. Pyramid var perfekt för deras stora kundregister och orderflöde. Den enkla hanteringen av kundkontakter via utskick, orderbekräftelser samt fakturor var också ett stort plus. ”Idag har vi uppgraderat Pyramid till Pyramid Business Studio och är oerhört nöjda med systemets tioåriga prestation. Visst har det uppstått problem under resans gång, men inget som inte har kunnat avhjälpas på ett snabbt och smidigt sätt. Upplägget med stöd från utvecklaren av systemet i kombination med vår återförsäljare har visat sig vara optimalt.” ”Vi upplever att Pyramid är ett väldigt flexibelt system. Speciellt med tanke på möjligheten att anpassa systemet efter våra egna specifika behov. Vår återförsäljare har till exempel hjälpt oss att ta fram en anpassning som räknar ut våra interna provisioner. Anpassningen består dels av en ändrad/tillagd funktion i Pyramid, men även ett Excelmakro för själva beräkningen. Detta är dessutom kopplat direkt mot vårt löneprogram. ” ”En annan stor fördel är kopplingen till Unifauns transportlösningar. Möjligheten att få ut transportetiketter och frakthandlingar direkt ur affärssystemet är extremt tidsbesparande för oss.”

Företagsfakta

Tegelvik AB startade sin verksamhet redan 1947 och är ett av Sveriges äldsta present/reklam/profil företag med 14 anställda. Företaget är baserat i Stockholm men vänder sig till alltifrån enmansföretag till koncerner och statliga verk över hela Sverige. Oms 9 MSEK/år.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Tegelvik AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch