Integrationen med e-handeln är ett bra sätt som ger ett förenklat underhåll över tid.
Benny Fjällner , VD

Team8 är återförsäljare av kommunikationslösningar – men där slutar likheten med andra återförsäljare. Vi erbjuder telefoni- och IT lösningar, tjänster och tillbehör till företag i Norden. Team8 hjälper kunder att utifrån sina behov finna rätt produkt eller tjänst som gör att telefonin samt deras IT fungerar enklare och mer effektivt. Våra affärsområden är; IT lösningar, telekom, dokumenthantering och digital skyltning. Dessutom vågar vi påstå att vi har ett helt eget arbetssätt som skiljer sig från stora mängden leverantörer av IT, telekom och dokumenthantering!

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Team Mate Communication AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Team Mate Communication AB

Situation och utmaning

Vi har under en tid arbetat med att få en starkare närvaro online med allt vad det innebär.En viktig aspekt i detta var att få till en integration mellan affärssystemet Pyramid och vår e-handel. Utmaningen i det hela var att få till stabila och bra flöden däremellan.

Lösning

Proclient satte upp en integration mellan Pyramid och WooCommerce, vår webbshop. I webbshoppen kan våra kunder logga in och beställa både telefoner och abonnemang.
Integrationen bygger på Proclients plusfunktion för e-handels-API och deras WooCommerce-plugin som synkroniserar kunder, order, artiklar, saldon och priser mellan systemen.
Vi satte också upp kod som bryter ned bundles* i WooCommerce till våra ingående artiklar och fördelar priset för bundles på önskat sätt. Det är också ett antal metadata-värden för order och orderrader som skickas med från WooCommerce till egna fält i Pyramid (t.ex. användarens användarnamn, telefonens serienummer eller SIM-kortets kortnummer).

*I vårt fall är en bundle en grupp av artiklar som får ett lägre pris ifall de säljs tillsammans. I WooCommerce hanteras det som en egen produkt (en bundle) men i Pyramid blir det vanliga artikelrader som en setartikel).

Effekt och resultat

Integrationen med e-handeln är ett bra sätt som ger ett förenklat underhåll över tid. Proclients utvecklare har också hjälpt oss att sätta upp aktuella flöden så att integrationen fungerar på ett stabilt och hållbart sätt.Vi har arbetat med Proclient i många år och är nöjda över det vi åstadkommit tillsammans, avslutar Benny Fjällner, VD på Team 8 Communication.

Företagsfakta

Team8 är återförsäljare av kommunikationslösningar – men där slutar likheten med andra återförsäljare. Vi erbjuder telefoni- och IT lösningar, tjänster och tillbehör till företag i Norden. Team8 hjälper kunder att utifrån sina behov finna rätt produkt eller tjänst som gör att telefonin samt deras IT fungerar enklare och mer effektivt. Våra affärsområden är; IT lösningar, telekom, dokumenthantering och digital skyltning. Dessutom vågar vi påstå att vi har ett helt eget arbetssätt som skiljer sig från stora mängden leverantörer av IT, telekom och dokumenthantering!

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Team Mate Communication AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch