Pyramid Business Express är ett stabilt system som växer i takt med oss!
Karl Stjerna , VD

Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag. Vi är en oberoende specialist i en bransch som domineras av storbolag. Vi strävar inte efter att vara störst – vi arbetar för att vara bäst på kreditupplysningar. Det har vi gjort sedan starten 1947. Att bli bäst anser vi ligger i de mjuka värdena. Vi har levererat riktigt bra kreditinformation i över 70 år, så det kan vi. Att erbjuda lättanvända verktyg som gör dina affärsbeslut enklare ser vi som en självklarhet. Men vi vill inte bara leverera hårda data utan också ha en nära kontakt med dig som användare. Hos oss får du därför alltid en personlig kontaktperson som är lyhörd för dina behov och finns där om du behöver hjälp. Våra tjänster uppdateras dagligen och används regelbundet av tusentals företag för att hitta, kontrollera och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Våra användare är allt från mindre företag som tar någon enstaka upplysning till stora koncerner och statliga myndigheter som hämtar tusentals uppgifter varje dag. Välkommen till Syna!

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Syna AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Syna AB

Pyramid Business Express används idag som sammanlänkande ekonomisystem för hantering av både reskontra och redovisning. Valet föll på Pyramid av flera anledningar. En av grundförutsättningarna var att systemet skulle klara av en stor volym fakturor då vi skickar ut kundfakturor i spannet 20 till 30 tusen årligen. Fakturorna går med hjälp av Pyramids modul e-brev från oss via nätet direkt till tryckeriet för vidare transport till kund.

Vi har under resans gång lärt oss att Pyramid är ett stabilt system som kan växa i takt med vår verksamhet. Affärssystemet lyckas att kombinera både funktionalitet och användarvänlighet. Detta innebär för oss en snabbare rapportering och förenklade rutiner för användarna. Positivt är också att vi redan från början vet att utvecklingsmöjligheterna med affärssystemet är goda. I det fall verksamheten utvecklas och nya krav uppstår känns det tryggt att veta att systemet är flexibelt och kan anpassas efter våra behov.

Syna AB startades 1947 och har sedan dess bedrivit kreditupplysningsverksamhet. Affärsidén har sedan starten varit att ge relevant kredit- och marknadsinformation till våra kunder.

Företagsfakta

Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag. Vi är en oberoende specialist i en bransch som domineras av storbolag. Vi strävar inte efter att vara störst – vi arbetar för att vara bäst på kreditupplysningar. Det har vi gjort sedan starten 1947. Att bli bäst anser vi ligger i de mjuka värdena. Vi har levererat riktigt bra kreditinformation i över 70 år, så det kan vi. Att erbjuda lättanvända verktyg som gör dina affärsbeslut enklare ser vi som en självklarhet. Men vi vill inte bara leverera hårda data utan också ha en nära kontakt med dig som användare. Hos oss får du därför alltid en personlig kontaktperson som är lyhörd för dina behov och finns där om du behöver hjälp. Våra tjänster uppdateras dagligen och används regelbundet av tusentals företag för att hitta, kontrollera och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Våra användare är allt från mindre företag som tar någon enstaka upplysning till stora koncerner och statliga myndigheter som hämtar tusentals uppgifter varje dag. Välkommen till Syna!

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Syna AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch