Pyramid hanterar snabba orderflöden!
Håkan Karlsson , Administrativ chef

SWEDIMPORT i Lindesberg Aktiebolag finns i Lindesberg, 40 km norr om Örebro. Kunderna finns utspridda över hela landet men Swedimport levererar även till övriga norden. Omsättning 16 Mkr. Antal anställda: 8.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt SWEDIMPORT i Lindesberg Aktiebolag. Besök CITK AB på citk.se.

SWEDIMPORT i Lindesberg Aktiebolag

Valet av nytt system föll på Pyramid som skapats av Unikum som vi upplevde som en stabil programvaruleverantör. Det är ett modernt system som utvecklas i takt med att nya krav uppkommer på marknaden. I Pyramid finns möjlighet att skapa snabba orderflöden. Det finns också standardiserade kopplingar till Logtrade.

CITK IT Konsult AB har varit vår partner vid införandet av Pyramid, från förstudie, uppsättning, utbildning till driftsättning. Vi letade efter ett standardsystem som skulle ersätta vårt egenutvecklade affärssystem som var specialbyggt för att hantera snabb orderregistrering p.g.a. den stora ordervolymen. Flödet därefter byggde på att information snabbt kom ut till dem som packade på lager för att sedan generera fraktdokument via Logtrade. Det som saknades i det egenutvecklade systemet var möjligheten att ex vis maila, lagra dokument och söka fram valfri statistik. Det egenutvecklade systemet kändes sårbart eftersom det blev för personberoende.

Swedimport har i 35 års tid arbetat med plastdetaljer för industrin. Därför har vi ett av Sveriges ledande sortiment på över 5.000 produkter. Detta tillsammans med vår kunskap leder till att vi löser de flesta av våra kunders önskemål och problem. Service är vår styrka och därför kan våra kunder räkna med att få de produkter de behöver. 

Företagsfakta

SWEDIMPORT i Lindesberg Aktiebolag finns i Lindesberg, 40 km norr om Örebro. Kunderna finns utspridda över hela landet men Swedimport levererar även till övriga norden. Omsättning 16 Mkr. Antal anställda: 8.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt SWEDIMPORT i Lindesberg Aktiebolag.
Besök CITK AB på citk.se.

Referenser i samma bransch