KR System är en stark systempartner med erfarenhet av många Pyramidinstallationer
Markus Hasselström , Ekonom

Sverull ElektroDynamo AB ingår i Axindustries som är ett affärsområde inom Axel Johnsson International. AxIndustries består av sju fristående bolag verksamma inom kullager och transmissioner på den europeiska marknaden. Sverull ElektroDynamo är en ledande aktör inom industriservice och produktförsäljning med spetskompetens inom elektromekanik, lager, transmissioner, tätningar, pneumatik och automation.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Service- och underhållssektorn

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Sverull Elektrodynamo AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Sverull Elektrodynamo AB

Sverull ElektroDynamo införde Pyramid Business Studio i sin verksamhet i mars 2016 och deras huvudprocesser är order/lager/inköp och service. Markus Hasselström säger att de är väldigt nöjda med att ha kommit långt på kort tid. Detta tack vare kombinationen av ett moget affärssystem som har utvecklats under en längre tid och ett bra samarbete med KR System. "En av de största fördelarna med Pyramid är användarvänligheten. Allt är logiskt uppbyggt och det är lätt att hitta och använda processerna. Dessutom kan man effektivt ta sig fram med snabbkommandon" - säger Markus Andra fördelar med Pyramid är att processerna håller en jämn och hög nivå för alla inom företaget, oavsett vilken avdelning man arbetar på. Pyramid behöver inte heller någon kostsam servermiljö för att fungera väl.

Sverull ElektroDynamo har hela sin servermiljö outsourcad till 3:e part och sitter inte fast med någon hårdvara, vilket gjorde att de kunde skala ner sin servermiljö drastiskt när de gick över till Pyramid. Avslutningsvis sammanfattar Markus att samarbetet med KR System fungerar bra och att man upplever KR System som en trygg systemleverantör och partner. Det har funnits några frågor där vi inte kommit överens till en början men vi har alltid hittat lösningar och det är ju det som för utvecklingen framåt.

Företagsfakta

Sverull ElektroDynamo AB ingår i Axindustries som är ett affärsområde inom Axel Johnsson International. AxIndustries består av sju fristående bolag verksamma inom kullager och transmissioner på den europeiska marknaden. Sverull ElektroDynamo är en ledande aktör inom industriservice och produktförsäljning med spetskompetens inom elektromekanik, lager, transmissioner, tätningar, pneumatik och automation.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Sverull Elektrodynamo AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.