Vi använder oss av Proclients EDI modul för Pyramid!
Johan Mattsson

Svenska Krämfabriken AB producerar produkter för kosmetik. Man har egna produkter såsom Recipe for men, RAW Naturals, SASCO, Ormsalva med flera. Svenska Krämfabriken AB har sin produktionsanläggning i Falun och sitt sälj- & marknadskontor i Stockholm och har över 50 medarbetare anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Svenska Krämfabriken AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Svenska Krämfabriken AB

Kundens situation och utmaning

Svenska Krämfabriken har en produktion av kosmetik. De har både egna varumärken samt tillverkar på uppdrag av kunder. I sin verksamhet behöver man hålla koll på lager, produktion, batch, e-handel mm.

Vår lösning

Man använder mycket order funktioner. Under 2017 började Krämfabriken använda Proclients EDI modul för integration med en av sina kunder. Krämfabriken agerar 3:e parts logistiker åt kunden.

Resultat

Ett flöde med order, mottagningskvitton, leveransinformation skickas automatiskt. Just nu håller man på att gå igång med EDI flöde mot en större kund.

Företagsfakta

Svenska Krämfabriken AB producerar produkter för kosmetik. Man har egna produkter såsom Recipe for men, RAW Naturals, SASCO, Ormsalva med flera. Svenska Krämfabriken AB har sin produktionsanläggning i Falun och sitt sälj- & marknadskontor i Stockholm och har över 50 medarbetare anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Svenska Krämfabriken AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch