Med Pyramid har vi kontroll på hela vår verksamhet i ett system
Louise Finnfors , Fin. Controller

SULO är ett cleantechbolag som säljer produkter och lösningar inom renhållning, sophantering och källsortering. Våra kunder är kommuner, renhållningsbolag & -entreprenörer, samt bostads- och fastighetsbolag, såväl privata som kommunala. Förutom marknadens bredaste sortiment av behållarlösningar och plastkärl erbjuder vi även bottentömmande system för källsortering och återvinning, helt eller delvis under jord. Vi tillhandahåller även avfallslösningar för gatu- och parkmiljöer. SULO Nordic är ett dotterbolag till den Fransk/Tyska koncernen SULO med en historik sedan slutet av 1800-talet och är idag en av världens största tillverkare av kärl för kortvarig förvaring av avfall. SULO Nordic har servat kunder i Norden i över 25 år. Starten, år 1991, var i Trelleborg, Sverige, och här har vi fortfarande kontor, fullsortimentslager och verkstad.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Sulo Nordic AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Sulo Nordic AB

Situation och utmaning

Då vi på SULO Nordic har en stor fransk/tysk koncern som ägare så ställs det stora krav från moderbolaget vad gäller statistik och data som skall rapporteras varje månad. Det krävs även ett system som på ett enkelt sätt kan hantera orders, inköp och tillverkning på ett enkelt sätt så att personalen på kontoret hela tiden kunna kan ge besked till våra kunder gällande leveranstider osv.

Lösning

Med pyramids standardmoduler känns det redan nu som att vi kommit väldigt långt. Vi har byggt in några mindre anpassningar för att möta de krav som ställts på oss.Tillsammans med Proclient har vi på ett bra sätt kommit igång med Pyramids tillverkningsmodul som vi under ett flertal år arbetade utan samt att vi även numera arbetar med 9 olika kostnadsställe som vi tar ut rapporter på direkt ur redovisningen för rapportering till moderbolaget.

Effekt och resultat

Med Pyramids tillverkningsmodul har vi fått mycket bättre koll på hela logistikhanteringen samt orders och inköp. Rapporteringen till moderbolaget månadsvis som tidigare var en stor stressfakturor löser vi nu avsevärt enklare med hjälp våra kontodimensioner och Pyramids studios för redovisning. Allt detta har sammantaget gjort att vi kunnat växa rejält men ändå kunnat bibehålla befintlig personalstyrka.

Företagsfakta

SULO är ett cleantechbolag som säljer produkter och lösningar inom renhållning, sophantering och källsortering. Våra kunder är kommuner, renhållningsbolag & -entreprenörer, samt bostads- och fastighetsbolag, såväl privata som kommunala. Förutom marknadens bredaste sortiment av behållarlösningar och plastkärl erbjuder vi även bottentömmande system för källsortering och återvinning, helt eller delvis under jord. Vi tillhandahåller även avfallslösningar för gatu- och parkmiljöer. SULO Nordic är ett dotterbolag till den Fransk/Tyska koncernen SULO med en historik sedan slutet av 1800-talet och är idag en av världens största tillverkare av kärl för kortvarig förvaring av avfall. SULO Nordic har servat kunder i Norden i över 25 år. Starten, år 1991, var i Trelleborg, Sverige, och här har vi fortfarande kontor, fullsortimentslager och verkstad.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Sulo Nordic AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.