Pyramid med många möjligheter!
Daniel Larsson , IT-ansvarig

STOLAB är ett gammalt svenskt familjeföretag som finns i Smålandstenar. STOLAB tillverkar stolar, men även bord, bokhyllor etc av massiv björk. STOLAB har idag 40 anställda, omsättn ca 40 mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Datakraft i Småland AB är Pyramidåterförsäljare åt Stolab. Besök Datakraft i Småland AB på datakraft.se.

Stolab

Fram till mitten av 90-talet använde STOLAB ett system som var utvecklat och anpassat just för deras produktion. Detta system fungerade men det gavs inget utrymme för nytänkande då systemet var så specialanpassat för deras verksamhet. STOLABs expansion bidrog till att de blev tvingade att byta affärssystem.

Det dåvarande systemet var statiskt i sin uppbyggnad och saknade vidareutveckling att även driftsäkerheten var bristfällig bidrog också till bytet. Valet föll på Pyramid och Datakraft. Detta motiveras med att STOLAB ville ha en lokal partner som kunde tillhandahålla verksamhets-utveckling, kompetens på affärssystem samt IT-miljö.

Målet var att få ett affärssystem som var flexibelt, utbyggbart, enkelt och användarvänligt. STOLAB var också intresserad av att börja använda sig av MPS för att få ett stöd i sin produktion. - Vårt positiva omdöme om Pyramid har även stärkts sedan vi för ett par år sedan valde att gå vidare med Pyramid Business Studio, säger de.

Företagsfakta

STOLAB är ett gammalt svenskt familjeföretag som finns i Smålandstenar. STOLAB tillverkar stolar, men även bord, bokhyllor etc av massiv björk. STOLAB har idag 40 anställda, omsättn ca 40 mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Datakraft i Småland AB är Pyramidåterförsäljare åt Stolab.
Besök Datakraft i Småland AB på datakraft.se.

Referenser i samma bransch