Pyramids modul för Produktkonfigurering har hjälpt oss att snabbare och mer effektivt registrera kundorder med kundens specifika önskemål.
Henrik Cederberg , Projektledare

Stockholms Plåt och Gummiperforering SPG AB, grundat 1973, har en lång och framgångsrik historia inom branschen. Med över fyra decenniers erfarenhet har företaget etablerat sig som en pålitlig och kompetent aktör inom gruv- och bergmaterialindustrin. För att möte kundens behov har flexibilitet prioriterats och produkter skräddarsys dagligen. Genom nära samarbete och god kännedom om vår kunds verksamhet skapar vi innovativa lösningar för att lösa kundens problem.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Stockholms Plåt och Gummiperforering SPG AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Stockholms Plåt och Gummiperforering SPG AB

Situation och utmaning

Utmaningen låg i att stödja den kundorderstyrda tillverkningen med växande produktionsplatser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Ett annat krav var också effektiv uppföljning och statistiskt stöd.

Lösning

Pyramids modul Produktkonfigurator har effektiviserat registreringen av kundorder och givit oss nödvändig uppföljning och statistik för verksamheten. Den har också hjälpt oss att snabbare och mer effektivt registrera kundorder med kundens specifika önskemål.

En annan fördel är att den även underlättar för orderläggaren att matcha komponenter och kan tillhandahålla ett tydligt underlag för tillverkningen.

Effekt och resultat

Pyramid har genom sitt sätt att kunna ta ut relevant data och statistik gett verksamheten den uppföljning som behövs. Resultatet blir att vi får en samlad bild vilket gör att vi snabbare tar rätt beslut i verksamheten.

Företagsfakta

Stockholms Plåt och Gummiperforering SPG AB, grundat 1973, har en lång och framgångsrik historia inom branschen. Med över fyra decenniers erfarenhet har företaget etablerat sig som en pålitlig och kompetent aktör inom gruv- och bergmaterialindustrin. För att möte kundens behov har flexibilitet prioriterats och produkter skräddarsys dagligen. Genom nära samarbete och god kännedom om vår kunds verksamhet skapar vi innovativa lösningar för att lösa kundens problem.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Stockholms Plåt och Gummiperforering SPG AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch