Snabbare och effektivare
Liza Biehl , VD

StjärnaFyrkant erbjuder produkter, tjänster, installation och service, baserat på fast-, mobil- och IP-telefoni samt komradio. Produkter som GPS, taxameter och alkolås ingår också i StjärnaFyrkants produkt- och serviceportfölj. StjärnaFyrkant är rikstäckande och idag Sveriges mest snabbväxande kedja för kommunikationsbaserade telefoni- och IT-tjänster. StjärnaFyrkant bildades 1996, då med målsättningen att skapa en i huvudsak norrlandsbaserad kedja för produkter och tjänster inom mobiltelefoni. Den första helprofilerade butiken öppnade 1997 i Sundsvall.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt StjärnaFyrkant Svenska AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

StjärnaFyrkant Svenska AB

Snabbare och effektivare

- Liza Biehl , VD

StjärnaFyrkant har sedan länge använt Pyramid Business Studio för sin verksamhet som idag bygger på flertalet butiker och centralt huvudkontor. Pyramids bredd och många moduler används i den dagliga verksamheten däribland Order/Lager/Inköp och Kassa som har central funktion i verksamheten. På senare tid har automatiserade lösningar införts som en komplett EDI lösning från Proclient System AB. Detta för snabbare och effektivare hantering av order, inköp och fakturering.

Företagsfakta

StjärnaFyrkant erbjuder produkter, tjänster, installation och service, baserat på fast-, mobil- och IP-telefoni samt komradio. Produkter som GPS, taxameter och alkolås ingår också i StjärnaFyrkants produkt- och serviceportfölj. StjärnaFyrkant är rikstäckande och idag Sveriges mest snabbväxande kedja för kommunikationsbaserade telefoni- och IT-tjänster. StjärnaFyrkant bildades 1996, då med målsättningen att skapa en i huvudsak norrlandsbaserad kedja för produkter och tjänster inom mobiltelefoni. Den första helprofilerade butiken öppnade 1997 i Sundsvall.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt StjärnaFyrkant Svenska AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch