Vi behövde något modernt
Martin Frisk , Säljare

Stillströms AB Stillströms är ett av Linköpings äldsta företag och grundades 1862. Inom koncernen finns kompetens i nyansering av industrifärg, färgförsäljning och industriell lackering. Stillströms finns i Linköping och Eskilstuna, har ca 20 anställda, oms ca 65 MSEK.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Service- och underhållssektorn

Rationell IT är pyramidåterförsäljare åt Stillströms AB. Besök Rationell IT på rationellit.se.

Rationell IT certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Rationell IT tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Stillströms AB

Vi behövde något modernt

- Martin Frisk , Säljare

Vi hade under flera år använt ett specialanpassat program som var avsett för vår bransch, men kände att vi behövde något modernare som även klarade av Flerlager. Efter noggrann utvärdering valde vi affärssystemet Pyramid, vilket vi idag, 10 år senare, inte ångrat. När sen vårt behov har ändrats och växt har vi tillsammans med Rationell IT som tagit över drift, support och konsultbitarna kompletterat Pyramid med t.ex. Redovisning Plus, Valuta och CRM. Vi ser nu närmast fram mot uppgraderingen till 3.40 och vad det kan tillföra vår verksamhet.

Företagsfakta

Stillströms AB Stillströms är ett av Linköpings äldsta företag och grundades 1862. Inom koncernen finns kompetens i nyansering av industrifärg, färgförsäljning och industriell lackering. Stillströms finns i Linköping och Eskilstuna, har ca 20 anställda, oms ca 65 MSEK.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Rationell IT är pyramidåterförsäljare åt Stillströms AB.
Besök Rationell IT på rationellit.se.

Rationell IT certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Rationell IT tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid