Med Pyramid kunde vi gradvis komma igång med vårt nya system!
Lennart Vikström , Verksamhetschef

Stiftelsen Dalarnas Museum Museet som byggdes 1962 finns i Falun och har cirka 50 anställda. Stiftelsen Dalarnas museum består av två huvudmän, dels Landstinget Dalarna med ansvar för själva driftshållningen och dels hembygdsförbundet Dalarna som har bidragit med samtliga föremål.

Branschtillhörighet
  • Butiks- och affärskedjor
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Stiftelsen Dalarnas Museum. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Stiftelsen Dalarnas Museum

När Lennart Vikström började på Dalarnas museum användes fortfarande ett närmare tjugo år gammalt DOS-baserat ekonomisystem, vilket var allt annat än flexibelt. Lennart hade arbetat i Pyramid sedan tidigare och visste att systemet skulle passa museet och deras behov. Vid årsskiftet 2007/2008 drog implementeringen igång.

Teknikmässigt var det ett stort steg för personalen och under det första halvåret upplevde många att det bytet medförde en hel del merjobb. Sedan dess har det definitivt vänt och samtliga involverade är i dagsläget mycket nöjda - det är ingen som vill byta tillbaka! En styrka med Pyramid enligt Lennart är möjligheten att implementera systemet gradvis, allt eftersom man känner sig redo finns det möjlighet att lägga till ytterligare moduler. - Man behöver inte ta allting på en och samma gång, på så vis är Pyramid mycket flexibelt.

Nyligen har vi kommit igång med att rapportera tid i projekt. I dagsläget är det framförallt museets arkeologer som rapporterar sin tid på olika utgrävningar i projektform men framöver kommer även övrig personal att komma igång med tidrapporteringen. Under hela implementeringen och i det fortgående arbetet har vi hela tiden haft ett bra konsultstöd. Det har även gjorts konsultstudioanpassningar som underlättar det dagliga arbetet för oss. En positiv överraskning för Lennart var modulen Studios. - Där har vi en del att lära oss, och nästa steg är att bli bättre på att använda Pyramids studios för att plocka fram statistik. Eftersom vi använder kassamodulen kan vi från studios lätt sortera ut ”butiksartiklar” och slippa se övriga artiklar samt få fram uppgifter om hur olika artiklar säljer.

Företagsfakta

Stiftelsen Dalarnas Museum Museet som byggdes 1962 finns i Falun och har cirka 50 anställda. Stiftelsen Dalarnas museum består av två huvudmän, dels Landstinget Dalarna med ansvar för själva driftshållningen och dels hembygdsförbundet Dalarna som har bidragit med samtliga föremål.

Branschtillhörighet
  • Butiks- och affärskedjor
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Stiftelsen Dalarnas Museum.
Besök Proclient System AB på proclient.se.