Pyramids anpassningsbarhet på översikterna för kund och order ger oss pricksäker information.
Carl Nordström , Försäljning- och marknadsföring

Sportec AB är en grossist/detaljist med butiks- och e-handelsförsäljning av vapen och sportskytteartiklar. På Sportec finns det en skjutbana för test av vapen. Personalen har erfarenheter av skytte inom de flesta nivåer och grenar som finns, samt ett stort engagemang i föreningslivet. Du kan få hjälp med allt ifrån enkla frågor till licensansökan eller service av ditt vapen. Sportec är ofta ute på tävlingar eller andra evenemang och visar produkter med mera. Omsättning: 33 MSEK. Antal anställda: 10.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • E-handelsföretag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Sportec AB . Besök KR System AB på krsystem.se.

Sportec AB

Sedan 1999 har Sportec AB använt affärssystemet Pyramid Business Studio. Vi sökte ett heltäckande system och tycker att Pyramid i det stora hela fungerar bra. ”Vi använder order och enkla flöden för inköp på daglig basis. Pyramids anpassningsbarhet på översikterna för kund och order ger oss pricksäker information. Det har vi haft stor nytta av”, säger Carl Nordström på Sportec.

Samarbetet med KR System fungerar mycket bra och vi är nöjda med att ha dem som återförsäljare. Vi planerar att uppgradera till Pyramid 4 och vår förhoppning är att det ska underlätta en del för oss. Vi ser fram emot att kunna presentera ännu mer data direkt i en översikt. Exempelvis vill vi göra leveransadresser för kund, eller kontakter till kund, direkt synliga i kundöversikten.

Företagsfakta

Sportec AB är en grossist/detaljist med butiks- och e-handelsförsäljning av vapen och sportskytteartiklar. På Sportec finns det en skjutbana för test av vapen. Personalen har erfarenheter av skytte inom de flesta nivåer och grenar som finns, samt ett stort engagemang i föreningslivet. Du kan få hjälp med allt ifrån enkla frågor till licensansökan eller service av ditt vapen. Sportec är ofta ute på tävlingar eller andra evenemang och visar produkter med mera. Omsättning: 33 MSEK. Antal anställda: 10.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • E-handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Sportec AB .
Besök KR System AB på krsystem.se.