Pyramid uppfyllde alla ställda krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör
Johan Hjälmerhag , VD

Sotning & Ventilation Karlstad AB är ett tjänste- & konsultföretag som är verksamt inom brandskydd, ventilation samt energideklarationer.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Sotning & Ventilation Karlstad AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Sotning & Ventilation Karlstad AB

Sotning & Ventilation Karlstad AB har valt Pyramid som affärssystem med KR System i Karlstad som leverantör. KR System har implementerat affärssystemet Pyramid Business Studio samt modulen Mobil arbetsorder i företagens verksamhet.

”Kraven som affärssystemet skulle uppfylla var bland annat att det skulle förenkla interna processer, göra det möjligt att hantera informationsflödet mer effektivt och förbättra momenten uppföljning och analys av projekten. Pyramid uppfyllde dessa krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör”, säger Johan Hjälmerhag, VD på Sotning & Ventilation.

Företagsfakta

Sotning & Ventilation Karlstad AB är ett tjänste- & konsultföretag som är verksamt inom brandskydd, ventilation samt energideklarationer.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Sotning & Ventilation Karlstad AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

Referenser i samma bransch