Pyramid uppfyllde alla ställda krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör
Johan Hjälmerhag , Funktionskontrollant

Sotning & Ventilation Karlstad AB är ett tjänste- och konsultföretag som är verksamt inom brandskydd ventilation samt energideklarationer.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Sotning & Ventilation Karlstad AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Sotning & Ventilation Karlstad AB

Pyramid uppfyllde alla ställda krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör

- Johan Hjälmerhag , Funktionskontrollant

Sotning & Ventilation Karlstad AB har valt Pyramid som affärssystem med KR System i Karlstad som leverantör. KR System har implementerat affärssystemet Pyramid Business Studio samt modulen Mobil arbetsorder i företagens verksamhet. Arbetet påbörjades i början av 2013 och systemet togs i drift första veckan i maj. ”Kraven som affärssystemet skulle uppfylla var bland annat att det skulle förenkla interna processer, göra det möjligt att hantera informationsflödet mer effektivt och förbättra momenten uppföljning och analys av projekten. Pyramid uppfyllde dessa krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör”, säger Johan Hjälmerhag, Funktionskontrollant hos Energi & Fastighet. ”Vi på KR System är mycket stolta över att ha fått förtroendet från Sotning & Ventilation att leverera Pyramid som deras affärssystem och vi ser fram emot att få bidra med vår kärnkompetens inom både affärssystem och verksamhetsutveckling”, säger Marcus Persson på KR System. "Det här samarbetet är ett tydligt exempel på att vårt mångåriga systemkunnande, fokus på kundens verksamhet samt teknikkompetens genererar bästa nytta för kunden”, fortsätter Marcus Persson.

Företagsfakta

Sotning & Ventilation Karlstad AB är ett tjänste- och konsultföretag som är verksamt inom brandskydd ventilation samt energideklarationer.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Sotning & Ventilation Karlstad AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch