Tack vare Pyramids systemstöd för produktion kan vi dokumentera viktiga värden i samband med den process som kräver det.
Johan Lindqvist Michanek , VD

Historien bakom Sorunda korvfabrik sträcker sig över hela tre generationer. “Det är därför vi har så bra koll på vad som krävs för att lyckas med ett gediget mathantverk”, säger Johan, VD på Sorunda. Jag tycker det är viktigt att värna om våra svenska bönder och ha svenska råvaror. Det är en hederssak att stötta våra lokala producenter, men också för att kvalitén blir så mycket högre på slutprodukten som våra kunder får till bords. Jag har märkt det både på att kunderna säger det, och även på de senaste årens fina utmärkelser som till exempel “Årets korvprofil i Sverige 2016” av Korvakademien och “Årets smakutvecklare 2017 “ av White guide. Vår fabrik har under tiden växt och vi har byggt om ett flertal gånger i takt med att produktionen har ökat. Vi handknyter fortfarande många av våra korvar, så man kan säga att även korven är som ett hantverk!

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Sorunda Korvfabrik AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Sorunda Korvfabrik AB

Situation och utmaning

En snabbt ökande tillväxt i företaget har ställt krav på bättre systemstöd och att enkelt kunna få fram statistik och rapporter för att fatta rätt beslut. Det är också av stor vikt för oss att kunna ta fram rätt dokumentation snabbt då Livsmedelsverkets krav på dessa ständigt ökar.

Lösning

Med Pyramids MPL och MPS modul har vi kunnat ge bättre stöd till produktionen. Vi har också möjlighet att dokumentera viktiga värden som kan komma att behöva rapporteras.
I samband med detta har vi även börjat arbeta med kostnadsbokföring.

Effekt och resultat

Tack vare Pyramids systemstöd för produktion kan vi dokumentera viktiga värden i samband med den process som kräver det. En annan viktig aspekt är såklart  att all dokumentation är digital.

En annan förbättring är vår kostnadsuppföljning. Detta på grund av att vi nu sätter rätt kostnad i direkt samband med produktionen.

Företagsfakta

Historien bakom Sorunda korvfabrik sträcker sig över hela tre generationer. “Det är därför vi har så bra koll på vad som krävs för att lyckas med ett gediget mathantverk”, säger Johan, VD på Sorunda. Jag tycker det är viktigt att värna om våra svenska bönder och ha svenska råvaror. Det är en hederssak att stötta våra lokala producenter, men också för att kvalitén blir så mycket högre på slutprodukten som våra kunder får till bords. Jag har märkt det både på att kunderna säger det, och även på de senaste årens fina utmärkelser som till exempel “Årets korvprofil i Sverige 2016” av Korvakademien och “Årets smakutvecklare 2017 “ av White guide. Vår fabrik har under tiden växt och vi har byggt om ett flertal gånger i takt med att produktionen har ökat. Vi handknyter fortfarande många av våra korvar, så man kan säga att även korven är som ett hantverk!

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Sorunda Korvfabrik AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch