Vi kunde plocka de delar vi behövde för vår verksamhet.
Thea Krutrök , Ekonom

Snells är ett entreprenadföretag som ägnar sig åt krossning av bergmaterial, maskintjänster och gruvnäring. Snells har även egna täkter. Företaget verkar i Norrbotten och kontoret ligger i Pajala. Företaget grundades 1967 och har ca 80 anställda.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Snells Entreprenad AB . Besök APPuru på appuru.se.

Snells Entreprenad AB

Vi valde Pyramid som vårt ekonomisystem då vi kom till en gräns där vårt gamla system inte fungerade mer. Fördelen med Pyramid är att vi kunde plocka de delar vi behövde för vår verksamhet.

Vi fick kontakt med APPuru när vi behövde hjälp med integration med ett annat program som smidigt kunde länkas till faktureringen i Pyramid med hjälp av dem, vi fick proffsig och snabb hjälp av dem. Vi är jättenöjda med supporten vi får!

Företagsfakta

Snells är ett entreprenadföretag som ägnar sig åt krossning av bergmaterial, maskintjänster och gruvnäring. Snells har även egna täkter. Företaget verkar i Norrbotten och kontoret ligger i Pajala. Företaget grundades 1967 och har ca 80 anställda.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Snells Entreprenad AB .
Besök APPuru på appuru.se.