Sökte ett system som skulle fungera mer tidseffektivt.
Peter Johansson , Arbetsledare

Verksamhet: Betongfabrik Var: Luleå Spridning: Luleå med omnejd. Antal anställda: 5 Startår: 2017

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Snells Betong & Ballast AB. Besök APPuru på appuru.se.

Snells Betong & Ballast AB

När vår betongfabrik kom igång så hade vi ett ganska manuellt system för faktureringen och sökte då ett system som skulle fungera mer tidseffektivt. Vi valde Pyramid där det fanns möjligheter till integrering mellan betongfabrikens dataprogram för utleveranser och faktureringen i Pyramid.

APPuru ordnade det hela på ett smidigt sätt och har anpassat det, så idag görs faktureringen enkelt och effektivt. Behöver vi ytterligare hjälp med anpassningar i Pyramid så fixar de det snabbt och flexibelt.

Företagsfakta

Verksamhet: Betongfabrik Var: Luleå Spridning: Luleå med omnejd. Antal anställda: 5 Startår: 2017

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Snells Betong & Ballast AB.
Besök APPuru på appuru.se.

Referenser i samma bransch