Vi har efter införandet av Pyramid en heltidstjänst på kontoret att nyttja till annat mer värdeskapande!
Karin Johansson , Projektchef

Smartab Hi-Tech Chemicals AB startade 1993 med försäljning av bilvårds- och industrikemikalier. Vår rikstäckande organisation består av 27 distributionsbilar. Huvudkontor och centrallager är beläget i Uppsala där 11 personer arbetar. Totalt är 44 personer är anställda på Smartab.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Devisum Affärssystem AB är Pyramidåterförsäljare åt Smartab Hi-Tech Chemicals AB . Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

Smartab Hi-Tech Chemicals AB

Vi har använt Pyramid Business Studio sedan februari 2016. Pyramid är ett bra system för vår företagsstorlek då det är ”högt i tak” – det ger oss möjlighet att utvecklas framåt, men är ändå greppbart.

Devisum Affärssystem AB var den enda leverantör bland dem vi skickade ut förfrågan till som satte sig in i besvarade vår kravspecifikation på allvar – vi känner att de har en mycket bra förståelse för vad vi är ute efter! Devisum presenterade Pyramids Flerlagermodul vilket var en nödvändighet för oss då våra säljare har bilar med egna lager. Vi såg även att Pyramid kunde ge säljarna verktyg för att hantera kundprospekt, orderläggning, in-/utleveranser och mycket annat i sina bilar. Med hjälp av Pyramid och en egen bärbar dator i bilen blev detta möjligt.

Fördelen med införandet av Pyramid är att vi idag har en rationaliserad verksamhet, före införandet utförde vi mycket dubbelarbete. Säljaren skrev tidigare en beställning som skickades in och sedan överfördes manuellt av administrativ personal till dåvarande system. Idag registrerar säljaren order direkt i Pyramid – på plats ute hos kund. Vi har efter införandet av Pyramid en heltidstjänst på kontoret att nyttja till annat mer värdeskapande!

En annan sak som överraskat är hur pass enkel kontorspersonalen upplever registervården. Här ligger en av de större förbättringarna för den administrativa personalen! Pyramid har påverkat lager och utleveranser, det har visat sig att vi efter införandet ofta levererar order samma dag den kommer in eftersom lagerpersonalen enkelt kan få ut en plocksedel att börja arbeta med. Den ökade arbetsbelastningen pga. försäljningsökningen är inte märkbar då våra rutiner förbättrats. Pyramid har även byggt bort felkällor. På grund av att vi tidigare skrev beställningar manuellt ökade risken för fel som i sin tur kunde generera lager- och inventeringsdifferenser. Idag är det inte längre möjligt att göra samma fel. Med Pyramid har säljarna kontinuerlig kontroll på sina lagersaldon tack vare att de själva gör in- & utleveranser.

Vi märkte i ett tidigt skede att Pyramid var mycket mer användarvänligt än vi från början trott, vilket delvis medfört att arbetsglädjen i säljkåren ökat. De tycker det är roligt med något nytt som är enkelt att använda och förenklar arbetet för dem. Tillsammans med de nya arbetsrutinerna har Pyramid bidragit till ett ökat engagemang och större arbetsglädje! Känslan säger att Pyramid har bidragit till vår försäljningsökning. Även hur enkelt det är att hitta statistik i databasen är över förväntan! Jag hittar flera gånger i veckan information i Pyramids Statistikmodul och både jag och mina kollegor är glada över hur enkelt det är att få fram alla typer av statistik.

Företagsfakta

Smartab Hi-Tech Chemicals AB startade 1993 med försäljning av bilvårds- och industrikemikalier. Vår rikstäckande organisation består av 27 distributionsbilar. Huvudkontor och centrallager är beläget i Uppsala där 11 personer arbetar. Totalt är 44 personer är anställda på Smartab.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Devisum Affärssystem AB är Pyramidåterförsäljare åt Smartab Hi-Tech Chemicals AB .
Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

Referenser i samma bransch