Nu har vi möjlighet att bemanna våra projekt så att rätt person är på rätt plats!
Dennis Suopanki , Project Manager

SK Licenssvets VF AB är ett familjeägt bolag, grundat 1989 där flera i familjen också arbetar inom organisationen. Vi är en fullvärdig partner till industrin och erbjuder högkvalitativa rörinstallationer. Med över 25 år av framstående svetskompetens lever vi upp till våra kunders krav och förväntningar! Med åren utvecklades företaget vilket medfört att vi nu utför mer avancerade entreprenader med högt ställda krav på både resurser och kvalitet. Företaget är även kvalitetssäkrat och certifierat enligt EN 1090-1 och ISO 3834-2.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Dizparc Rationell IT är Pyramidåterförsäljare åt SK Licenssvets VF AB. Besök Dizparc Rationell IT på dizparc.se/linkoping.

SK Licenssvets VF AB

Situation och utmaning

Till en början, innan Pyramid kom in i bilden, hanterade vi alla våra projekt i Excel varpå all rapportering skedde på papper. Rapporteringen hanterade vi på tre olika ställen. Vi hanterade projektuppföljningen i Excel, lönen i löneprogrammet men också fakturor i ett separat ekonomisystem. Utmaningen var därför att förenkla administrationen samt att få kontroll över våra projekt!

Lösning

Med Pyramid hade vi helt plötsligt bara ett ställe för all vår projektrapportering. Vilket innebar att transaktionerna hamnade direkt på respektive projekt och kunde därifrån sedan fakturera. Löneunderlag förs över via en fil till lönesystemet. I Pyramids projektmodul följer vi upp grund- och ÄTA-projekt. De hålls samman tack vare begreppet projektgrupp.

Till en början hade vi alla dokument kopplade till projektet sparade i särskilda mappar på servern men nu återfinns protokoll, ritningar, certifikat etc som en aktivitet på projektet.
Ytterligare en dimension är att vi numer har kontroll på all vår personals kompetens. I personalregistret anger vi nu respektive persons kompetenser.

Effekt och resultat

Vi sparar mycket tid då vi endast registrerar våra transaktioner en gång. Via Projekt- och Projektgruppscentralen har vi god kontroll på allt som sker i form av rapporterade tider, leverantörsfakturor kopplade till projektet, kundfakturor, protokoll, ja vi hittar det allra mesta där.

Med den relativt sett lilla insatsen med att koppla kompetens till personal har vi därför möjligheten att bemanna våra projekt så att rätt person är på rätt plats! avslutar Dennis.

Företagsfakta

SK Licenssvets VF AB är ett familjeägt bolag, grundat 1989 där flera i familjen också arbetar inom organisationen. Vi är en fullvärdig partner till industrin och erbjuder högkvalitativa rörinstallationer. Med över 25 år av framstående svetskompetens lever vi upp till våra kunders krav och förväntningar! Med åren utvecklades företaget vilket medfört att vi nu utför mer avancerade entreprenader med högt ställda krav på både resurser och kvalitet. Företaget är även kvalitetssäkrat och certifierat enligt EN 1090-1 och ISO 3834-2.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

Dizparc Rationell IT är Pyramidåterförsäljare åt SK Licenssvets VF AB.
Besök Dizparc Rationell IT på dizparc.se/linkoping.