Pyramid är användarvänligt och innehåller alla de funktioner som vi önskade
Pär Ekstedt , VD

Serafim Finans fokuserar på att tillhandahålla tjänster inom fordringshantering till medelstora och stora företag i Sverige. Vi är måna om att bidra till att stärka våra kunders befintliga affärer och att möjliggöra fler lönsamma affärer för våra kunder. När du samarbetar med oss vill vi att du skall känna att vi är professionella, lösningsorienterade och att vi alltid arbetar med ett starkt engagemang för kundens bästa. Vår erfarna personal tillsammans med en mycket modern och flexibel IT-miljö gör att vi kan uppfylla de behov som varje bransch och specifik kund har. Ett av våra honnörsord är trygghet.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Wiig Data AB är Pyramidåterförsäljare åt Serafim Finans AB. Besök Wiig Data AB på wiigdata.se.

Serafim Finans AB

Promentor om Pyramid: Vi bytte affärssystem till Pyramid huvudsakligen för att Pyramid kändes mer flexibelt, hade fler av de funktioner såsom bokföringsdimensioner etc som vi efterlyste. För att få med nödvändiga funktioner i vår tidigare lösning var vi tvungna att uppgradera till en lösning som å ena sidan blev på tok för dyr och å andra sidan ställde högre tekniska krav på oss än vi kunde möta. Pyramid var betydlig mer användarvänligt och innehåller alla de funktioner som vi önskade!

Även integrationen från vårt produktionssystem Aptic till affärssystem var enklare med Pyramid. Promentor om Wiig Data: Vi valde Wiig Data som leverantör för det kändes tryggt med en lokalt förankrad leverantör med bra support inom både teknik, arbetsprocesser och bokföring.

Företagsfakta

Serafim Finans fokuserar på att tillhandahålla tjänster inom fordringshantering till medelstora och stora företag i Sverige. Vi är måna om att bidra till att stärka våra kunders befintliga affärer och att möjliggöra fler lönsamma affärer för våra kunder. När du samarbetar med oss vill vi att du skall känna att vi är professionella, lösningsorienterade och att vi alltid arbetar med ett starkt engagemang för kundens bästa. Vår erfarna personal tillsammans med en mycket modern och flexibel IT-miljö gör att vi kan uppfylla de behov som varje bransch och specifik kund har. Ett av våra honnörsord är trygghet.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

Wiig Data AB är Pyramidåterförsäljare åt Serafim Finans AB.
Besök Wiig Data AB på wiigdata.se.

Referenser i samma bransch