Pyramids skrivbordsvyer med Tickers gör det enkelt att hålla koll på resultaten
Rebecca Livered , Ekonomiansvarig

Scapa Företagsservice AB startade våren 2009 och har ett komplett servicemanagement koncept i området från Trelleborg i söder till Halmstad i norr. De stödjer företag i deras interna drift. Det omfattar allt från flyttprojekt till installation av ny kontorsinredning, inklusive efterservice som till exempel vaktmästeritjänster, städservice samt gott kaffe från deras kaffemaskiner. Deras styrka är att de har ett helhetsperspektiv över vad ett företag är i behov av och även har dedikerade och serviceinriktade medarbetare.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Scapa Företagsservice AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Scapa Företagsservice AB

Scapa Företagsservice hade Pyramid Business Studio som bokföringssystem 2015. Vid sidan om användes ett externt arbetsordersystem. När Scapa insåg mervärdet av att ha allt samlat, var valet enkelt att lägga allt i Pyramid.

För Scapa var det viktigt att affärssystemet skulle vara användarvänligt, ge insyn till samtliga medarbetare och förenkla flödet från förfrågan och resursbokning, till faktura. Valet av Pyramid Business Studio som ett helt affärssystem var absolut helt rätt, säger Rebecca Livered, Ekonomiansvarig på Scapa. Många led har kapats i vårt arbetssätt internt.

”Alla medarbetare är mer engagerade idag. Det beror dels på att Pyramid är uppbyggt i rutiner med likvärdigt utseende, vilket har förenklat vid upplärning, berättar Rebecca. Alla känner sig bekväma i systemet oavsett om de arbetar med inleveranser av varor, ska skapa en offert eller få ut rapporter i verksamheten.

”Nu har vi tydligare arbetsflöden. Pyramids skrivbordsvyer med Tickers gör det enkelt att hålla koll på resultaten från alla Scapas avdelningar - försäljning, administration och bokföring till affärsområdesansvariga. Vi kan filtrera fram beläggningsgrad och offerter och i Prospektstudion syns avslutsfrekvensen. Arbetsflödena per avdelning, gör att jag kan se resultaträkningen indelad per avdelningsnivå i redovisningscentralen, vilket är jättebra, berättar Rebecca.

Vi fortsätter att utvecklas och digitalisera flöden. Under 2021 planerar vi att börja använda Pyramid Mobil arbetsorder, för att underlätta i servicehanteringen. När medarbetarna får sina uppdrag direkt i telefonen, kan de uppdatera och avsluta direkt på plats hos kunden. Vi är väldigt förväntansfulla över nästa steg och vår produktionspersonal ser fram emot kommande förändring,” berättar Rebecca.

Företagsfakta

Scapa Företagsservice AB startade våren 2009 och har ett komplett servicemanagement koncept i området från Trelleborg i söder till Halmstad i norr. De stödjer företag i deras interna drift. Det omfattar allt från flyttprojekt till installation av ny kontorsinredning, inklusive efterservice som till exempel vaktmästeritjänster, städservice samt gott kaffe från deras kaffemaskiner. Deras styrka är att de har ett helhetsperspektiv över vad ett företag är i behov av och även har dedikerade och serviceinriktade medarbetare.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Scapa Företagsservice AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.