Pyramid är stabilt, pedagogiskt och jättelätt
Ewa Süld , Ekonomiansvarig

Scandi Bulk AB Företaget arbetar förutom med transporter av flytande gods även med intermodala bulktransporter för den kemiska industrin. Personalen består idag av 6 speditörer, en ekonomiassistent, en speditörsassistent, en ekonomi/personalchef samt operativ VD och omsätter 102 mkr.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Scandi Bulk AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Scandi Bulk AB

Pyramid är stabilt, pedagogiskt och jättelätt

- Ewa Süld , Ekonomiansvarig

"Vi startade med redovisning i Pyramid och systemet var ju jättelätt och pedagogiskt. Vi ville ha ett system som kändes stabilt och där man kunde växa vidare och då var pyramid helt rätt för oss" "Jag använder centraler & studios mycket i Pyramid och tycker att det är jättebra och smidiga verktyg. Det känns också skönt att veta att man alltid har en bra support och ett bra stöd från vår återförsäljare KR-System. Att Unikum utvecklar Pyramid löpande och att efterfrågade rapporter eller funktioner från mig som kund, faktiskt kan dyka upp med tiden känns också kul" Scandi Bulk AB bildades 2006 och är ett privatägt aktiebolag. Scandi Bulk AB är exklusiv agent för VOTG Tanktainer GmbH på den skandinaviska marknaden.

Företagsfakta

Scandi Bulk AB Företaget arbetar förutom med transporter av flytande gods även med intermodala bulktransporter för den kemiska industrin. Personalen består idag av 6 speditörer, en ekonomiassistent, en speditörsassistent, en ekonomi/personalchef samt operativ VD och omsätter 102 mkr.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Scandi Bulk AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch