Vi är nöjda med Pyramid 4!
Niklas Falk , VD/Försäljning

Saleby Bulk & Tank AB är specialister på tank- och bulkfordon och dess funktion, ombyggnader, överflyttningar samt kompressorer. De tillhandahåller försäljning, reparation och reservdelar på ett och samma ställe. Det är ett familjeföretag med mer än 35 år i branschen. Antal anställda: 10 st. Omsättning: 20 MSEK

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Service- och underhållssektorn

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Saleby Bulk & Tank AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Saleby Bulk & Tank AB

Saleby Bulk & Tank specialiserar sig på reparation av kunders fordon och byggnationer samt försäljning av nya tank- och bulkfordon. Kravet på affärssystemet var att det skulle hantera det mesta som rörde deras dagliga verksamhet, från order till bokföring. 2010 valde de Pyramid Business Studio som affärssystem. Efter uppgradering till Pyramid 4 år 2018, tycker de att bland annat ekonomi och redovisningsdelarna har blivit smidigare än i tidigare versioner. “Vi är nöjda med Pyramid 4,” säger Niklas Falk VD på Saleby Bulk och Tank. “Jag har det jag vill ha och får bra support.”

Pyramid hanterar all vår verksamhet inom reparationer, service av fordon och tillbehör. ”När vi registrerar våra order, genererar beställningarna direkt ett inköp och efter inleverans påförs inköpet på ordern”, berättar Niklas. ”Jag använder aktiviteter i Pyramid CRM/Säljstöd för att kunna spara information direkt när jag pratar med kunden. Det hjälper mig komma ihåg vad som sagts och ska göras.”

Pyramids Prisinläsning gör det enkelt att uppdatera priserna i vårt artikelregister och för att underlätta vid sökning lägger jag till bilder på produkterna i artikelregistret.

Med Pyramids Tidrapportering/Tidstämpling rapporterar vår lagerpersonal arbetstid på jobben. Det används för uppskattad tidsåtgång inför debitering och fakturering. Vi håller reda på historik, garantitider och serviceåtgärder på serienummerartiklar med modulerna Serienummer/Serviceorder.

Vår konsult Anna-Karin, på KR System i Karlstad/Skövde, skapade våra flöden baserat på vår verksamhet. Med hennes kunskaper i Pyramid , kombinerat med hennes kunskap i ekonomi och företags verksamhetsflöden känner vi oss trygga, ” berättar Niklas avslutningsvis.

Företagsfakta

Saleby Bulk & Tank AB är specialister på tank- och bulkfordon och dess funktion, ombyggnader, överflyttningar samt kompressorer. De tillhandahåller försäljning, reparation och reservdelar på ett och samma ställe. Det är ett familjeföretag med mer än 35 år i branschen. Antal anställda: 10 st. Omsättning: 20 MSEK

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Saleby Bulk & Tank AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.