Att spackla kräver sin man, att nyttja sina system rätt kräver rätt leverantörer
Tomas Erikson

Varumärket Dalapro ägs av Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac. Vår primära målgrupp är professionella målare. Dalapro leder utvecklingen av spackel i Europa och arbetar ständigt med innovationer för att utveckla nästa generation av system för ytbehandling av väggar och tak. Scanspac är Nordens ledande tillverkare av våta spackelprodukter för ytbehandling av väggar och tak inomhus. Scanspac har ca 50 anställda och omsätter ca 250 MSEK årligen. I Sala och Glanshammar produceras ca 35 miljoner liter spackel per år.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac. Besök CITK AB på citk.se.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac

Vi är ett svenskt företag som tillverkat färdigblandat väggspackel sedan 1950-talet. Det vi inte vet om spackel är knappast värt att veta. Oavsett om du är proffsmålare eller hemmafixare, har du säkert någon gång använt vårt spackel. Ungefär 75 procent av allt färdigblandat vägg- spackel som tillverkas i Norden kommer från oss.

Vårt eget varumärke Dalapro är välkänt bland de flesta professionella målare. Dessutom tillverkar vi spackel åt flera av de ledande färghandelskedjorna i Norden.

Vi har använt Pyramid sedan tidigt 90-tal, då i begränsad omfattning. Under senare år har vi valt att involvera CITK IT Konsult AB som stöd i vårt användande av Pyramid, främst pga kompetens i MPS och lagerhantering.

CITK har hjälpt oss att se alla fördelarna med Pyramid. Numera nyttjar vi Pyramid fullt ut. Vi använder MPS och system för automatisk avrapportering via truckdatorer och vi kan nu uppfylla kundernas krav på spårbarhet med minimal arbetsinsats.

Trots att vi arbetat i Pyramid sedan länge inser vi varje dag att det finns mer att nyttja i systemet, möjligheterna tycks nästan vara obegränsade.

Företagsfakta

Varumärket Dalapro ägs av Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac. Vår primära målgrupp är professionella målare. Dalapro leder utvecklingen av spackel i Europa och arbetar ständigt med innovationer för att utveckla nästa generation av system för ytbehandling av väggar och tak. Scanspac är Nordens ledande tillverkare av våta spackelprodukter för ytbehandling av väggar och tak inomhus. Scanspac har ca 50 anställda och omsätter ca 250 MSEK årligen. I Sala och Glanshammar produceras ca 35 miljoner liter spackel per år.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac.
Besök CITK AB på citk.se.

Referenser i samma bransch