Med Pyramid får vi bra uppföljning på kassaflödet och resultatet i företaget över tid
Thomas Reinholdssson , Säljare

Diwiton hittar lösningar inom kommunikation, IT och säkerhet till branscher som marint, vård och kontor. Diwiton har levererat kommunikationslösningar till företag sedan 1967 och utgår ifrån Trollhättan. Vi levererar både varor och tjänster till de flesta världsdelarna. Omsättning: 30 MSEK Antal anställda: 16

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn
  • E-handelsföretag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Ringup Diwiton AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Ringup Diwiton AB

Diwiton arbetar med att hitta lösningar inom kommunikation, IT och säkerhet till branscher som marint, vård och kontor, indelat i Diwiton Marine, Diwiton Care och Diwiton Office.

Företaget har använt affärssystemet Pyramid Business Studio sedan 2003, då de gick med i franchisekedjan StjärnaFyrkant. Kravet var ett affärssystem som innehöll allt från CRM till rapportering. En fördel med Pyramid var att de kunde jobba tillsammans inom StjärnaFyrkant-kedjan. Idag är Diwiton dock inte längre med i kedjan.

På frågan om de känner att de valt rätt system, svarar Thomas Reinholdssson, säljare på Diwiton ”Japp. Vi använder oss av samma system i butik som för övrig försäljning och för servicerapporter, så vi har en bra överblick på flödet i våra processer. Med Pyramid får vi bra uppföljning på kassaflödet och resultatet i företaget över tid.” Framöver funderar vi på att implementera en webblösning för att kunna erbjuda en webbutik. KR System finns tillhands när vi behöver dem och hjälper till med både rådgivning samt uppsättning, allteftersom vi ändrar våra behov i verksamheten.

Företagsfakta

Diwiton hittar lösningar inom kommunikation, IT och säkerhet till branscher som marint, vård och kontor. Diwiton har levererat kommunikationslösningar till företag sedan 1967 och utgår ifrån Trollhättan. Vi levererar både varor och tjänster till de flesta världsdelarna. Omsättning: 30 MSEK Antal anställda: 16

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn
  • E-handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Ringup Diwiton AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.