Pyramid hjälper oss att uppnå korta leveranstider tack vare snabba och enkla moduler

Repay Invest AB och bolagen i koncernen vänder sig till kunder i hela Sverige. Vi har en modern maskinpark och stora välsorterade lager allt för att kunna leverera ”just in time”. Hela koncernen omsätter 430 mkr och har totalt 110 st anställda.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Repay Invest AB. Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.

Repay Invest AB

Repay Invest AB har 7 dotterbolag där moderbolaget och alla dotterbolagen använder Pyramid för alla rutiner i försäljning, produktion och redovisning. Bolagen i koncernen är: Stålteknik i Skellefteå AB, Stålteknik i Strömsund AB, Stålcenter i Norr AB, Stålcenter i Väst AB, Collor i Skellefteå AB, Repay Fastigheter AB och Atcab.

Alla bolagen i koncernen tillverkar skurna eller tillkapade ämnen. För att få hög kvalitet på produkterna använder vi moderna kap-, laser-, gas- och plasmaskärmaskiner i produktion. Vidare så kan produkterna vi efterbearbetas med olika tekniker såsom trumling, vibrationstrumling, blästring och slipning. Vi använder Pyramid i alla rutiner från order till leverans. Pyramid hjälper oss att uppnå korta leveranstider tack vare snabba och enkla moduler.

Vi använder också MPSmodulen med möjlighet att göra efterkalkyl på varje enskild order. Även om olika ordrar skärs samtidigt från samma plåt. Inskanning av leverantörsfaktur kortar hanteringstiden och säkrar ett bra betalningsflöde med leverantörerna. Modulen för koncernredovisning gör det möjligt att enkelt att konsolidera dotterbolagen med moderbolaget.

Företagsfakta

Repay Invest AB och bolagen i koncernen vänder sig till kunder i hela Sverige. Vi har en modern maskinpark och stora välsorterade lager allt för att kunna leverera ”just in time”. Hela koncernen omsätter 430 mkr och har totalt 110 st anställda.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Repay Invest AB.
Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.

Referenser i samma bransch