Pyramid är prisvärt och täcker våra behov
Anders Eloff , Arkitekt på QPG AB

QPG är ett arkitektföretag som skapar ändamålsenlig, särpräglad och tidlös arkitektur för många brukare. Företaget bildades 1999 och har idag 18 anställda.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt QPG AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

QPG AB

QPG är ett arkitektföretag som skapar ändamålsenlig, särpräglad och tidlös arkitektur för många brukare. Företaget bildades 1999 och har idag 18 anställda. När QPG införde Pyramid i verksamheten använde de till en början bara tidrapportering och fakturering men det har utvecklats med åren tillsammans med KR System. Med Pyramid har de förenklat de administrativa processerna och fått mer kontroll på sina projekt. Projekten budgeteras och följs upp på ett enkelt sätt.

För ekonomifunktionen har det bland annat inneburit elektroniskt attestflöde av leverantörsfakturor samt orderpåföring för att koppla leverantörsfakturor med tillhörande projekt. Anders berättar att Pyramid är flexibelt och lätt att administrera då det är enkelt att styra vem som har tillgång till de delar av Pyramid som behövs för ekonomistyrning och uppföljning och vilka som endast behöver tillgång till tidrapportering. Där räcker det med personliga licenser vilket gör det enkelt att lägga till nya användare. "Pyramids funktioner blickar framåt och täcker mer än våra nuvarande behov" säger Anders. För mer information om QPGs hus, se hemsidan https://www.qpg.se/

Företagsfakta

QPG är ett arkitektföretag som skapar ändamålsenlig, särpräglad och tidlös arkitektur för många brukare. Företaget bildades 1999 och har idag 18 anställda.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt QPG AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

Referenser i samma bransch