Med Pyramid har rutinerna kring projekthanteringen förenklats
Åsa Axelsson Helin , Delägare

Puts & Tegel började i liten skala med en anställd och har därefter successivt växt till idag ca 100 stycken yrkesarbetare. 2001 gjordes ett generationsskifte och företaget ombildades. Entreprenadverksamheten består av puts och murning av ny och ombyggnation. Oms ca 210 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Puts & Tegel i Örebro AB. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Puts & Tegel i Örebro AB

Med Pyramid har rutinerna kring projekthanteringen förenklats

- Åsa Axelsson Helin , Delägare

De administrativa rutinerna var alltför betungande p.g.a. att många arbetsuppgifter hanterades manuellt vid sidan av affärssystemet. Såsom beräkning av pågående arbete, lönehantering med ackord per entreprenad, pärmsystem för projekthantering m.m. Med Pyramid har rutinerna kring projekthanteringen förenklats. All affärsdata och dokumentation lagras i systemet. CITK Konsult AB har skapat modeller kopplade till Pyramid, Kontek lön, Kontek HRM samt Centsoft (som är en fakturatolk) detta har förenklat hanteringen av pågående arbete samt övrigt arbete inom administration och lön. Med Pyramids flexibilitet och möjlighet att integrera med andra system har CITK skapat en helhetslösning som minimerat de manuella rutinerna. Våra kunder är byggmästare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar m.m.. Vi har vårt verksamhetsområde i mellansverige. Puts & Tegel i Örebro AB är entreprenadföretaget därutöver driver vi Puts & Tegel Hans Axelsson AB som är vårt fastighetsbolag. Idag finns Puts &Tegel på 5 orter.

Företagsfakta

Puts & Tegel började i liten skala med en anställd och har därefter successivt växt till idag ca 100 stycken yrkesarbetare. 2001 gjordes ett generationsskifte och företaget ombildades. Entreprenadverksamheten består av puts och murning av ny och ombyggnation. Oms ca 210 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Puts & Tegel i Örebro AB.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch