Pyramid är ett mångsidigt affärssystem som ger oss spelrum för utveckling
Fredrik Larsson , Platschef

Professional Parts Sverige AB är en global leverantör av reservdelar av kvalitet för Saab och Volvo. Verksamheten bygger på kunskap och service i kombination med förmågan att göra sina kunder mer lönsamma. De är ca 31 anställda och omsätter ca 100 miljoner.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Professional Parts Sverige AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Professional Parts Sverige AB

Pyramid är ett mångsidigt affärssystem som ger oss spelrum för utveckling

- Fredrik Larsson , Platschef

-När vi valde affärssystem var det viktigt för oss att veta att systemet går att växa i samt att vi kan utveckla och effektivisera våra interna arbetsrutiner, berättar Fredrik Larsson, platschef på Professional parts. Efter införandet av Pyramid i september förra året vet vi att vi valt rätt system och att det givit oss många möjligheter och spelrum för utveckling. "Det bästa med Pyramid är att vi kan anpassa systemet tillsammans med KR System efter vad vi behöver och vad som är bra för just oss" -Tillsammans med konsulterna på KR System och Pyramids flexibilitet har vi fått en stabil grund med möjlighet till mindre men viktiga anpassningar för oss. Anpassningar som till exempel gör att export av information i form av artikelinformation och prisuppgifter samt koppling mot Askås e-handel fungerar bra och vi är väldigt nöjda, avslutar Fredrik.

Företagsfakta

Professional Parts Sverige AB är en global leverantör av reservdelar av kvalitet för Saab och Volvo. Verksamheten bygger på kunskap och service i kombination med förmågan att göra sina kunder mer lönsamma. De är ca 31 anställda och omsätter ca 100 miljoner.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Professional Parts Sverige AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch