Pyramid är nyckeln till ett snabbt och enkelt orderflöde
Benny Hansson , VD

Prodib är leverantör av nyckelämnen, nyckelmaskiner och tillbehör och finns i både Sverige och Norge med en omsättning på ca 50 miljoner med 19 anställda i sverige och 15 milj i Norge med 5 anställda

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Prodib AB. Besök CITK AB på citk.se.

Prodib AB

Det viktigaste för oss på Prodib är att orderflödet, från det att kunden ringer in sin beställning till dess fakturan skrivs ut, går snabbt och smidigt eftersom vi har ett stort flöde av order på relativt små belopp. Efter många år i ett DOS-baserat affärssystem var det dags att byta till något mera flexibelt och modernt.

Arbetet började med att vi gjorde en förstudie där vi tillsammans med CITK Konsult AB gick igenom hela vårt företag. Vi var förvarnade från andra företag att bytet av affärssystem skulle innebära mycket krångel och vara tidskrävande. Men bytet avlöpte mycket smidigare än vi hade kunnat hoppas på! Delvis tackar vi förstudien för det, tack vare den hade vi en ritning att gå efter. Vi känner redan efter bara några månader i det nya systemet, att vi sparar mycket tid tack vare enklare rutiner Våra inköp går mycket snabbare än tidigare vilket är väldigt viktigt för ett företag som har omkring 11.200 lagerförda artiklar. Tidigare använde vår serviceavdelning ett separat system vilket innebar dubbla kundregister och manuell fakturering. Med Pyramid har vi allt samlat i ett system.

Även om vi har varit öppna för att anpassa våra rutiner efter Pyramids funktioner har vi haft stor nytta av konsulternas möjlighet att anpassa systemet där det har behövts för att fungera i vår verksamhet. Framförallt har anpassningarna handlat om att snabba upp hanteringen av prissättning, inköpsplanering och restorderhantering.

Vi uppskattar framförallt att det är så enkelt att söka fram information i Pyramid. Alla anställda kan tack vare Tickers på Pyramids skrivbord snabbt se hur orderstocken utvecklas under dagen. Konsulterna på CITK har dessutom utvecklat Excelrapporter kopplade till Pyramid, genom dem har vi fått uppföljningsrapporter helt efter våra önskemål samlade i ett dokument. Prodib AB har också implementerat PYRAMID på sitt nystartade dotterbolag i Norge. Implementeringen var helt strulfri.

Företagsfakta

Prodib är leverantör av nyckelämnen, nyckelmaskiner och tillbehör och finns i både Sverige och Norge med en omsättning på ca 50 miljoner med 19 anställda i sverige och 15 milj i Norge med 5 anställda

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Prodib AB.
Besök CITK AB på citk.se.

Referenser i samma bransch