Pyramid är nyckeln till ett snabbt och enkelt orderflöde
Benny Hansson , VD

Prodib AB är grossist inom nyckelämnen, nyckelmaskiner och tillbehör. I vårt moderna distributionscenter på 2600 m2 lagerhåller vi 13.500 olika artiklar. Vårt mål är att 97-98 % av alla order når kunden dagen efter beställning. Oms/år 55 MSEK, antal anställda: 20.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Prodib AB. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Prodib AB

Pyramid är nyckeln till ett snabbt och enkelt orderflöde

- Benny Hansson , VD

Det viktigaste för oss på Prodib är att orderflödet, från det att kunden ringer in sin beställning till dess fakturan skrivs ut, går snabbt och smidigt eftersom vi har ett stort flöde av order på relativt små belopp. Efter många år i ett DOS-baserat affärssystem var det dags att byta till något mera flexibelt och modernt. Arbetet började med att vi gjorde en förstudie där vi tillsammans med CITK Konsult AB gick igenom hela vårt företag. Vi var förvarnade från andra företag att bytet av affärssystem skulle innebära mycket krångel och vara tidskrävande. Men bytet avlöpte mycket smidigare än vi hade kunnat hoppas på! Delvis tackar vi förstudien för det, tack vare den hade vi en ritning att gå efter. Vi känner redan efter bara några månader i det nya systemet, att vi sparar mycket tid tack vare enklare rutiner. Numera kan vi registrera in ordern samtidigt som vi har kunden i telefon istället för att notera på papper först. Våra inköp går mycket snabbare än tidigare vilket är väldigt viktigt för ett företag som har omkring 13.500 lagerförda artiklar. Tidigare använde vår serviceavdelning ett separat system vilket innebar dubbla kundregister och manuell fakturering. Med Pyramid har vi allt samlat i ett system. Även om vi har varit öppna för att anpassa våra rutiner efter Pyramids funktioner har vi haft stor nytta av konsulternas möjlighet att anpassa systemet där det har behövts för att fungera i vår verksamhet. Framförallt har anpassningarna handlat om att snabba upp hanteringen av prissättning, inköpsplanering och restorderhantering. Vi uppskattar framförallt att det är så enkelt att söka fram information i Pyramid. Alla anställda kan tack vare Tickers på Pyramids skrivbord snabbt se hur orderstocken utvecklas under dagen. Konsulterna på CITK har dessutom utvecklat Excelrapporter kopplade till Pyramid, genom dem har vi fått uppföljningsrapporter helt efter våra önskemål samlade i ett dokument.

Företagsfakta

Prodib AB är grossist inom nyckelämnen, nyckelmaskiner och tillbehör. I vårt moderna distributionscenter på 2600 m2 lagerhåller vi 13.500 olika artiklar. Vårt mål är att 97-98 % av alla order når kunden dagen efter beställning. Oms/år 55 MSEK, antal anställda: 20.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Prodib AB.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch