"Helhetslösning för vår ekonomi och orderhantering"
Katarina Eriksson , Redovisningsansvarig

Primär fastighetsförvaltning AB är ett entreprenadföretag. Företaget finns i Göteborg, Stockholm och Lund men verkar över hela Sverige. Primär grundades 1987 och har kört Pyramid sedan 1996 och har idag 300 anställda.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt PRIMÄR fastighetsförvaltning AB. Besök APPuru på appuru.se.

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB

Primär har haft Pyramid sen 1996 och vi använder det som helhetslösning för vår ekonomi och orderhantering. Vi har under 2018 infört Pyramids mobila arbetsorder så teknikerna ute på fältet lätt kan rapportera in vad de gjort på ordrarna.

 Pyramids studios är väldigt bra, där får man ut den informationen som man vill ha och man kan bygga egna ”rapporter”, sedan är det bara en knapptryckning så får man över informationen i exel. Har man gjort en bra rapport är den lätt att dela med andra.

 Tillsammans med Appuru gör vi förbättringar i systemet och  de hjälper oss när vi stöter på problem. De är alltid snabba på att svara och löser allt i god tid.

Företagsfakta

Primär fastighetsförvaltning AB är ett entreprenadföretag. Företaget finns i Göteborg, Stockholm och Lund men verkar över hela Sverige. Primär grundades 1987 och har kört Pyramid sedan 1996 och har idag 300 anställda.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt PRIMÄR fastighetsförvaltning AB.
Besök APPuru på appuru.se.