Pyramid ger oss en helhetslösning och överblick på alla moment
Britt Permskog , Administrativ chef

I över 25 år har Prefire Syd AB skyddat liv och egendom! Genom att installera och underhålla passivt brandskydd i alla slags fastigheter, från sjukhus, skolor och hyresfastigheter till industrilokaler av alla storlekar. Brandtätning kan skilja tillbud från katastrof och ur Prefires perspektiv går kvalitet alltid före kvantitet! Våra huvudtjänster är brandskyddsmålning, brandskyddskonsultation, brandtätning, brandisolering och brandfogning. Med andra ord erbjuder Prefire en helhet inom förebyggande brandskyddsarbete.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Prefire Syd AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Prefire Syd AB

Situation och utmaning

Med flera projekt som löper parallellt och personal ute på uppdrag så måste offerter, arbetsorder, tidrapportering och fakturering fungera smidigt. Pyramid ger oss en helhetslösning och överblick på alla moment.

Lösning

Proclient har bland annat bidragit med en anpassning som gör arbetsbeskrivningar lättillgängliga åt Prefires montörer. Informationen går att nå på flera sätt, via t.ex. Kundcentralen, Projektcentral och vid Tidrapportering.

Arbetsbeskrivningarna går även ut som en bilaga med fakturan till kunden. Fördelen är att det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras smidigt.

Tidrapportering, arbetsbeskrivningar och projekt går lätt att nå med Pyramid Web-edition. Det underlättar arbetet ”ute i fält” och på distans från kontoret. Affärssystemet har en bredd för flera branscher men kan även skräddarsys för specifika verksamheter.

Effekt och resultat

Resultatet blir ett väl beprövat och kvalitetssäkrat arbetssätt som återspeglas i Pyramid. Detta underlättar både administration och uppföljning av alla arbetsmoment. Proclient har varit en pålitlig samarbetspartner ända sedan 2012.

Företagsfakta

I över 25 år har Prefire Syd AB skyddat liv och egendom! Genom att installera och underhålla passivt brandskydd i alla slags fastigheter, från sjukhus, skolor och hyresfastigheter till industrilokaler av alla storlekar. Brandtätning kan skilja tillbud från katastrof och ur Prefires perspektiv går kvalitet alltid före kvantitet! Våra huvudtjänster är brandskyddsmålning, brandskyddskonsultation, brandtätning, brandisolering och brandfogning. Med andra ord erbjuder Prefire en helhet inom förebyggande brandskyddsarbete.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Prefire Syd AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.