Nu har vi fått bra flöden hela vägen från vår produktutveckling till nöjd kund!
Jarl Alfgården , CFO

Varumärket Pelle P grundades 2007 och ägs och drivs av PPY Production AB, med huvudkontor i Billdal utanför Göteborg. PPY Production AB designar, tillverkar och säljer under varumärket Pelle P högkvalitativa, tekniska seglings- och skidkläder samt golf- och sportkläder riktade mot den aktive och modemedvetna människan. Pelle P har återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland, samt egna året-runt- och sommarbutiker. Pelle P säljer också via e-handel till både B2C och B2B. “För oss handlar det inte bara om att producera kläder, det gäller att designa och tillverka kläder i sådan kvalité och funktion så att de uppfyller kundens högt ställda förväntningar. Detta i kombination med en så liten miljöpåverkan av kläderna som möjligt”, säger Jarl Alfgården, CFO på PPY.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor
  • E-handelsföretag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt PPY PRODUCTION AB / PELLE P. Besök Proclient System AB på proclient.se.

PPY PRODUCTION AB / PELLE P

Situation och utmaning

Med en verksamhet som sträcker sig ända från idé av produkt till slutkonsument behöver man därför ha en hel del funktionalitet i sitt affärssystem. Allt ifrån produktutveckling, inköp, tillverkning, logistik och försäljning via de olika kanalerna återförsäljare, egna butiker och egen e-handel.

Detta ställer stora krav på affärssystemet och dess möjligheter att integrera med externa lösningar på marknaden. Utmaningen ligger i att ha kontroll på alla steg i verksamheten men också att undvika all typ av dubbelarbete.

Lösning

“För att lösa det relativt stora behovet av integrationer har vi tillsammans med Proclient arbetat i en hel del projekt där Pyramid anpassats för att kunna förse och ta emot data från andra system. Tillsammans har vi utvecklat:

  • PLM – Yunique
  • Tredjepartslogistik – Ongoing
  • E-handel – Viskan

Dessa tre integrationer bygger på Proclients plusfunktion för EDI respektive E-handels-API.Tack vare dessa integrationer har vi fått bra flöden hela vägen från vår produktutveckling till nöjd kund”, säger Jarl.

Effekt och resultat

Nu har vi effektiva flöden som vi ständigt skruvar på för att kunna bli bättre och mer effektiva. Här är Proclient ett stort stöd för oss. Vi har regelbunden kontakt med Proclient för att fortsatt kunna ligga i framkant!

Företagsfakta

Varumärket Pelle P grundades 2007 och ägs och drivs av PPY Production AB, med huvudkontor i Billdal utanför Göteborg. PPY Production AB designar, tillverkar och säljer under varumärket Pelle P högkvalitativa, tekniska seglings- och skidkläder samt golf- och sportkläder riktade mot den aktive och modemedvetna människan. Pelle P har återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland, samt egna året-runt- och sommarbutiker. Pelle P säljer också via e-handel till både B2C och B2B. “För oss handlar det inte bara om att producera kläder, det gäller att designa och tillverka kläder i sådan kvalité och funktion så att de uppfyller kundens högt ställda förväntningar. Detta i kombination med en så liten miljöpåverkan av kläderna som möjligt”, säger Jarl Alfgården, CFO på PPY.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor
  • E-handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt PPY PRODUCTION AB / PELLE P.
Besök Proclient System AB på proclient.se.