Vi ersatte tre andra system med Pyramid Business studio!
Björn Thyselius , VD

Portsystem 2000 AB har cirka 80 anställda kopplade till huvud- kontoret i Habo samt till regionkontoren i Göteborg, Malmö och Mälardalen. Årsomsättningen 2008 uppgick till 148 MSEK.

Branschtillhörighet
 • Handelsföretag
 • Tjänsteproducerande företag
 • Tillverkande företag
 • Service- och underhållssektorn

Yellow Solution AB är pyramidåterförsäljare åt Portsystem 2000 AB. Besök Yellow Solution AB på yellowsolution.se.

Yellow Solution AB certifieringar
 • Konsultstudio
 • E-line Konsult
Yellow Solution AB tilläggstjänster
 • Drift av Pyramid

Portsystem 2000 AB

Vi ersatte tre andra system med Pyramid Business studio!

- Björn Thyselius , VD

Portsystem 2000 AB är ett företag beläget i Habo strax norr om Jönköping, som levererar ”Allt inom Portar och Dockningsanläggningar”. Vi inriktar oss på helhetslösningar i och omkring porthålet, dels med rent mekaniska funktioner, dels numera även med IT-lösningar för exempelvis säkerhet, avläsning och kontroll. Verksamheten består förutom konstruktion och tillverkning även av att montera samt att utföra service - förebyggande såsom akut - hos våra kunder som finns i hela landet samt inom övriga Norden. Våra kunder har ofta verksamhet inom spedition, logistik och industri. Då vi även tillhandahåller garageportar arbetar vi också med privatpersoner. Under år 2006 utvärderade vi vårt befintliga affärssystem (iScala) med tanken att uppgradera detta till en ny release. Dock fann vi efter hand att det bästa var att gå ut och söka efter ett nytt affärssystem som kunde hantera alla processer avseende våra projekt, tillverkning, CRM, service och ekonomi. Efter omfattande studier av olika system föll valet på Proclient och affärssystemet Pyramid Business Studio. Detta är vi mycket glada för idag! Vi ersatte tre system - affärssystemet iScala, System Andersson för tillverkning samt ett system för CRM - med Pyramid Business studio. De avancerade prisberäkningar som vi byggt upp i excel kunde vi behålla, då Proclient integrerade dessa excelkalkyler med Pyramid. Idag har vi ett helintegrerat flöde för samtliga våra processer i ett enda system. Till och med våra 40 servicetekniker ute på fältet arbetar direkt i affärssystemet! Allt detta sammantaget betyder mycket för vår verksamhet, och effektiviseringen har kapat oerhört mycket tid inom administrationen. Den investering i miljon-klassen som vi gjorde med Proclient har återbetalat sig på mycket kort tid.

Företagsfakta

Portsystem 2000 AB har cirka 80 anställda kopplade till huvud- kontoret i Habo samt till regionkontoren i Göteborg, Malmö och Mälardalen. Årsomsättningen 2008 uppgick till 148 MSEK.

Branschtillhörighet
 • Handelsföretag
 • Tjänsteproducerande företag
 • Tillverkande företag
 • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Yellow Solution AB är pyramidåterförsäljare åt Portsystem 2000 AB.
Besök Yellow Solution AB på yellowsolution.se.

Yellow Solution AB certifieringar
 • Konsultstudio
 • E-line Konsult
Yellow Solution AB tilläggstjänster
 • Drift av Pyramid