Med Pyramid har vi bra kontroll över vår verksamhet!
Joanna Andrzejewska , Ekonomiansvarig

Polferries AB är ett transportföretag, startades i mars 1995 och är ett helägt dotterbolag till rederiet Polish Baltic Shipping Co med huvudkontor i Polen. Polferries har gods- och passagerartrafik mellan hamnarna i Ystad, Nynäshamn, Świnoujście och Gdansk.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Polferries AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Polferries AB

Kundens situation och utmaning

För att hantera Polferries omfattande dokumentflöde krävs ett pålitligt system som gör det enkelt att hålla ordning och kontroll över alla dokument som kopplas i systemet. Leverantörsfakturor och kundfakturor kopplas enkelt med pyramids standardfunktioner, andra dokument via Pyramid CRM, en del dokument har dock ingen egentlig referenspunkt.

Vår lösning

Tillsammans med Proclient har vi fått möjligheten till att kunna koppla dokument direkt i redovisningen. Vi konterar med dokumentet som underlag och bifogar därefter direkt mot konteringsraden.

Effekt och resultat

Effekten blir att inga dokument faller mellan stolarna. Detta gör att vi hela tiden har kontroll och spårbarhet direkt i redovisningen.

Företagsfakta

Polferries AB är ett transportföretag, startades i mars 1995 och är ett helägt dotterbolag till rederiet Polish Baltic Shipping Co med huvudkontor i Polen. Polferries har gods- och passagerartrafik mellan hamnarna i Ystad, Nynäshamn, Świnoujście och Gdansk.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Polferries AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch