Pyramid Business Express – perfekt för oss som nystartat bolag!
Magnus Ellington , Ägare/säljare

Plåt & Co är ett litet nystartat företag inom plåtslagerigrossistbranschen. Plåt & Co säljer och marknadsför ”allt” som plåtslagare behöver såsom lackerad stål, aluminiumplåt, taksäkerhet, takavvattning och infästning mm. Kunderna skall känna sig speciella, detta uppnås med en hög servicenivå och personliga relationer. Många av kunderna är mindre privatägda företag och är bland annat plåtslagerier, bygg- och takföretag i Västsverige.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Plåt & Co. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Plåt & Co

Kundens situation och utmaning

Som ett nystartat företag vill man få in alla sina administrativa rutiner i ett och samma system. Samtidigt vill man inte investera allt för mycket. ”Våra krav var att få till en enkel och smidig lösning som vi kan växa i”, säger Johan Salomonsson. ”Vi vill heller inte investera för mycket i detta.” .

Vår lösning

Med Pyramid Business Express och drift via Proclient Molntjänst har Plåt & Co stöd för sina administrativa behov – idag och i framtiden.

Effekt och resultat

Plåt & Co har nu ett väl fungerande affärssystem inklusive drift från Proclient. ”Vi har en part att vända oss till när det gäller Pyramid och det förenklar och effektiviserar vår vardag”, säger Johan Salomonsson.

Företagsfakta

Plåt & Co är ett litet nystartat företag inom plåtslagerigrossistbranschen. Plåt & Co säljer och marknadsför ”allt” som plåtslagare behöver såsom lackerad stål, aluminiumplåt, taksäkerhet, takavvattning och infästning mm. Kunderna skall känna sig speciella, detta uppnås med en hög servicenivå och personliga relationer. Många av kunderna är mindre privatägda företag och är bland annat plåtslagerier, bygg- och takföretag i Västsverige.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Plåt & Co.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch