Hela vårt flöde från offertkalkyl till tillverkning och leverans har lyfts till nya höjder
Alf Westerlund , VD

Plast Petter Aktiebolag är en specialisttillverkare av alla kontorsprodukter i mjukplast. Hos oss hittar du alla standardprodukter, alla möjligheter till profilering, och specialdesign på riktigt - allt direkt från egen tillverkning. Plast Petter omsätter 31 miljoner och har 31 anställda.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Plast Petter Aktiebolag. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Plast Petter Aktiebolag

Hela vårt flöde från offertkalkyl till tillverkning och leverans har lyfts till nya höjder

- Alf Westerlund , VD

Vi har under en längre tid undersökt marknaden för affärssystem och har haft svårigheter att hitta ett system som uppfyllde våra kritiska behov. En del i detta var att hitta ersättning för ett helt egenutvecklat kalkyl- och tillverkningssystem. Tillsammans med CITK IT Konsult AB genomfördes en förstudie och där det visade sig att Pyramid med utveckling av ett antal specialfunktioner var vår väg framåt. Viktiga framgångsfaktorer för oss är att vi når hög träffsäkerhet i kalkylering av helt nya kundspecifika produkter samt att vi kan uppnå en hög effektivitet i vår process från inköp av material till leverans av färdig produkt. Stora delar av lösningen bygger på standard funktioner i Pyramids moduler för tillverkning, order/lager/inköp samt handdatorer. Till detta har utvecklats en kalkylering med egna beräkningsmetoder för tillverkningstid och materialåtgång samt skapande av produktstrukturer. Med Pyramid och CITK har vi nu ett system där vi hanterar hela flödet snabbt och effektivt från kunds idé till en träffsäker kalkyl och offert och slutligen till leverans av kundens unika produkt. Vi har nu ett modernt affärsystem med nästintill obegränsade uppföljningsmöjligheter och vi känner oss väl rustade för framtiden att fortsätta uppfylla ”kapacitet för det stora och blick för det lilla”

Företagsfakta

Plast Petter Aktiebolag är en specialisttillverkare av alla kontorsprodukter i mjukplast. Hos oss hittar du alla standardprodukter, alla möjligheter till profilering, och specialdesign på riktigt - allt direkt från egen tillverkning. Plast Petter omsätter 31 miljoner och har 31 anställda.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Plast Petter Aktiebolag.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch