Med Pyramid kan vi hantera hela vår verksamhet
Fredrik Ahlström , VD

Plast Petter AB är en specialisttillverkare av produkter i mjukplast som omsätter drygt 40 MSEK och har ca 30 medarbetare. Den egna tillverkningen finns i Hova och med kontor i Hova och Göteborg. Erbjudandet består av specialtillverkning i mjukplast mot kundens önskemål och standardprodukter med möjlighet till profilering i eget tryckeri. Huvudsakliga marknadsområden är kontorsvaror, profilprodukter, skyltning och förpackning samt konceptutveckling och legotillverkning.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Plast Petter Aktiebolag. Besök CITK AB på citk.se.

Plast Petter Aktiebolag

Plast Petter har använt Pyramid i snart 8 år och har under den resan kunnat applicera funktioner i Pyramid efter behov. Nu är man i begrepp att ytterligare spetsa till hur man jobbar i Pyramid och framförallt kring MPS-delarna och processen för det.

- Vi upplever systemet som väldigt flexibelt och anpassningsbart till våra behov. Vi kommer under det kommande året utöka vår användning till ett stöd även för produktionsplanering och varuinköp, vilket vi gjort utanför Pyramid tidigare, säger Fredrik Ahlström, VD på Plast Petter.

Företagsfakta

Plast Petter AB är en specialisttillverkare av produkter i mjukplast som omsätter drygt 40 MSEK och har ca 30 medarbetare. Den egna tillverkningen finns i Hova och med kontor i Hova och Göteborg. Erbjudandet består av specialtillverkning i mjukplast mot kundens önskemål och standardprodukter med möjlighet till profilering i eget tryckeri. Huvudsakliga marknadsområden är kontorsvaror, profilprodukter, skyltning och förpackning samt konceptutveckling och legotillverkning.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Plast Petter Aktiebolag.
Besök CITK AB på citk.se.

Referenser i samma bransch