Den största fördelen med Pyramid är dess flexibilitet
Christoffer Olausson , Verksamhetsutvecklare

Plannja Steinwalls AB Plannja Steinwalls AB grundades redan 1948 i form av Steinwalls Plåt AB. 1995 tillkom systerbolaget Steinwalls i Landsbro AB. År 2007 slogs dessa bolag samman och samma år förvärvades man av Plannja. I och med detta antogs det nuvarande företagsnamnet Steinwalls AB (Steinwalls). Steinwalls består av totalt ca 75 medarbetare. Företaget producerar tunnplåtsprodukter avseende försäljning mot byggindustrin i allmänhet och småhusindustrin och andra producenter av husmoduler i synnerhet. Huvudkontoret är beläget i småländska Landsbro och till detta skall läggas en filial i Norge.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

INVID Jönköping AB är Pyramidåterförsäljare åt Plannja Steinwalls AB. Besök INVID Jönköping AB på invid.se/sv/tjanster/smarta-processer/affarssystem-pyramid-business-studio/pyramid-business-studio/.

Plannja Steinwalls AB

Steinwalls har använt Pyramid sedan hösten 2002. Man valde det aktuella affärssystemet tack vare rekommendationer från en befintlig leverantör av det föregående affärssystemet. Leverantören ansåg att Pyramid skulle stödja den aktuella verksamheten på ett perfekt sätt. Efter att ha forskat i Pyramid kom man fram till att det är rätt system, inte minst tack vare dess flexibilitet och skalbarhet vid den väntande tillväxten.

Inledningsvis så testade man systemet fram till den 1 januari 2003 för att därefter gå i skarp drift. Som vi har beskrivit ovan så var verksamheten uppdelad på två systerbolag med varsitt Pyramidsystem. I detta skede fanns Integrationer mellan Pyramidsystemen för interna beställningar, internfakturering och tillverkningsorder. 2005 implementerades MPS-modul och körplaner. Vid sammanslagningen till ett bolag blev Pyramid ett system med modulval som täckte in båda verksamheterna. Affärssystemet har därefter utökats med funktionaliteter och moduler allteftersom företaget utvecklats. I slutet av 2015 använde Plannja 31 fullanvändarsystem med 15 kompletterande körplaner för tillverkning/produktion.

Caroline Andersson, verksamhetsutvecklare vid Steinwalls sammanfattar sina tankar om Pyramid på följande sätt: Vi är mycket nöjda med Pyramid. Det finns många mervärden. Den största fördelen med Pyramid är flexibiliteten. Det känns som att alla problem går att lösa på ett smidigt sätt. De gånger som vi stöter på problem så brukar vi oftast vara ganska specifika med hur vi vill att lösningen ska se ut. I samband med detta bollar vi idéer med INVID för att komma fram till den absolut bästa lösningen. Resultaten brukar inte sällan bli att lösningarna i slutändan blir bättre än vad som har förväntats.

Företagsfakta

Plannja Steinwalls AB Plannja Steinwalls AB grundades redan 1948 i form av Steinwalls Plåt AB. 1995 tillkom systerbolaget Steinwalls i Landsbro AB. År 2007 slogs dessa bolag samman och samma år förvärvades man av Plannja. I och med detta antogs det nuvarande företagsnamnet Steinwalls AB (Steinwalls). Steinwalls består av totalt ca 75 medarbetare. Företaget producerar tunnplåtsprodukter avseende försäljning mot byggindustrin i allmänhet och småhusindustrin och andra producenter av husmoduler i synnerhet. Huvudkontoret är beläget i småländska Landsbro och till detta skall läggas en filial i Norge.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

INVID Jönköping AB är Pyramidåterförsäljare åt Plannja Steinwalls AB.
Besök INVID Jönköping AB på invid.se/sv/tjanster/smarta-processer/affarssystem-pyramid-business-studio/pyramid-business-studio/.

Referenser i samma bransch